Diogelwch

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi roi gwybod i ni am fater diogelwch.

Diogelwch y Brifysgol

Ar gyfer materion argfywng a materion nad ydynt yn rhai brys, cysylltwch â’r Ystafell Reoli, ar agor am 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Pryderon diogelwch arall

Gallwch gysylltu gyda'r Ystafell Rheoli Diogelwch i roi gwybod am ddigwyddiad fel difrodi neu os ydych yn riant neu'n aelod o'r cyhoedd sydd yn poeni am faterion digelwch yn y Brifysgol.

Concerned about a student report Welsh

24 May 2018

Master Concern

Word

Concern referral consent Welsh

24 May 2018

Concern

Word

Heddlu

Gallwch ffonio’r heddlu lleol mewn dwy ffordd:

  • Ar gyfer galwadau brys, ffoniwch 999.
  • Ar gyfer galwadau nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch 101.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw ac angen ffonion Heddlu De Cymru mewn argyfwng, gallwch ffonio system minicom y lluoedd neu defnyddiwch wasanaeth neges destun argyfwng.

Rhif y minicom yw 01656 656980.