Ewch i’r prif gynnwys

Diogelwch a chysylltiadau brys

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi roi gwybod i ni am fater diogelwch.

Diogelwch y Brifysgol

Ar gyfer materion argfywng a materion nad ydynt yn rhai brys, cysylltwch â’r Ystafell Reoli, ar agor am 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Pryderon am les myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw bryderon am fyfyriwr, lawrlwythwch y ffurflen adrodd pryder a ebostiwch y ffurflen i concernedaboutstudent@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn ymateb i'ch ymholiad lle'n bosib o fewn 1 diwrnod gwaith rhwng 09:00 a 16:30 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) yn ystod y tymor yn unig.

  • Os ydych yn ebostio ni gyda phryder ar ôl 16:30. nodwch, ni chaiff y neges ei ddarllen tan fore'r diwrnod gwaith nesaf.
  • Os ydych yn credu bod y myfyriwr rydych yn pryderu amdano mewn perygl, neu yn berygl i eraill, ffoniwch 999.
  • Os maen nhw'n byw mewn preswylfeydd y Brifysgol, gallwch ffonio diogelwch ar +44 (0)29 2087 4444.

Lawrlwythwch y ffurflen adrodd pryder:

Ffurflen adrodd pryder am fyfyriwr

24 May 2018

Ffurflen i'w gwblhau os ydych yn dymuno adrodd pryder am fyfyriwr.

Word

Ffurflen atgyfeirio caniatâd ar gyfer pryder

24 May 2018

Ffurflen caniatâd am adrodd pryder am fyfyriwr.

Word

Heddlu

Gallwch ffonio’r heddlu lleol mewn dwy ffordd:

  • Ar gyfer galwadau brys, ffoniwch 999.
  • Ar gyfer galwadau nad ydynt yn argyfwng, ffoniwch 101.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw ac angen ffonion Heddlu De Cymru mewn argyfwng, gallwch ffonio system minicom y lluoedd neu defnyddiwch wasanaeth neges destun argyfwng.

Rhif y minicom yw 01656 656980.