Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth

Dysgwch ragor am ein gwefan gan gynnwys telerau defnydd, datganiadau preifatrwydd a hygyrchedd a defnydd o gwcis.

Hygyrchedd y we

Ein nod yw cydymffurfio â safonau a chadw at egwyddorion defnyddioldeb cyffredinol i helpu pawb sy’n ymweld â’r wefan hon.

Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis ar wefan Prifysgol Caerdydd

Hawlfraint

Oni bai y nodir yn amlwg fel arall, mae’r holl hawliau yn cynnwys y rhai mewn hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon yn eiddo i neu’n cael eu rheoli at y dibenion hyn gan Brifysgol Caerdydd.

Preifatrwydd

Ni fydd ein gwefan yn storio nac yn casglu data personol (e.e. enw, cyfeiriad ebost) oni bai bod ein defnyddwyr yn gwybod am hynny ymlaen llaw ac yn rhoi caniatâd.

Telerau defnyddio

The terms of use for the Cardiff University website.

Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu sylwadau ac ymholiadau am ein gweithgareddau a'n gwasanaethau. Gallwch gysylltu mewn nifer o ffyrdd.