Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr

Mae ein tîm Cyn-fyfyrwyr yma i gefnogi a meithrin perthynas gyda'n graddedigion, ffrindiau a chefnogwyr.

Rydym yma i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ar ôl i chi raddio o'r brifysgol.

Darganfyddwch sut i ofyn am dystysgrifau neu drawsgrifiadau. Cyfeiriwch geisiadau am drawsgrifiadau a chyfeiriadau at dîm y Gofrestrfa.

Siaradwch â'r tîm cyn-fyfyrwyr

Mae nifer o ffyrdd i gysylltu â ni.

Anfonwch e-bost atom

Cysylltwch â ni drwy e-bost yn alumni@cardiff.ac.uk.

Ffoniwch ein tîm

Siaradwch â'n tîm trwy ffonio +44 (0)29 2087 6473.

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 09:00 a 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cysylltu â ni ar-lein

Gallwch ymweld â'n tudalennau cyn-fyfyrwyr i gael gwybodaeth am gymryd rhan ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl i chi raddio.

Rhowch wybod i ni am eich manylion cyswllt presennol gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein fel y gallwch gael newyddion a diweddariadau gan Brifysgol Caerdydd,

Gallwch hefyd gysylltu â'r tîm cyn-fyfyrwyr ar-lein trwy Facebook a Twitter @CardiffAlumni.

Cysylltiadau Datblygu a Chynfyfyrwyr

Registry