Ewch i’r prif gynnwys

Ceisyddion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chais rydych chi wedi ei gyflwyno i astudio cwrs israddedig neu ôl-raddedig, gallwch gysylltu â'r tîm derbyn.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu i gyfeirio eich ymholiad.

Tîm derbyn

Os yw eich ymholiad yn fater brys, gallwch ffonio ein tîm ar +44 (0)29 2087 9999. Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener.

Cewch wybodaeth bellach ynglŷn â'n cyrsiau, bywyd yn y brifysgol a llety ar ein tudalennau astudio.