Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau unigol

Ffioedd ar gyfer modiwlau ôl-raddedig a addysgir ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Modiwl DU ffioedd Rhyngwladol ffioedd
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 10 credyd£455 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 20 credyd£911 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 30 credyd£1,366 Amherthnasol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 60 credyd£2,733Amherthnasol
Astudiaethau Gofal Iechyd Sesiynol (Mamograffeg)£1,366Amherthnasol
Modiwl Lefel 6 – Modiwl Gwyddorau Gofal Iechyd Unigol£946Amherthnasol

Yr Ysgol Meddygaeth

Modiwl DU ffioedd Rhyngwladol ffioedd
Ymarfer Llawfeddygol Uwch - fesul 20 credyd, Lefel 7
(MET318, MET319, MET320, MET321, MET322, MET323)
£1,133£2,605
Geriatreg Glinigol – fesul 20 credyd, Lefel 7
(MET927, MET928, MET929, MET930, MET931, MET932, MET933, MET934, MET935, MET936, MET937)
£1,700£3,908
MSc Geriatreg Glinigol - fesul 10 credyd
(MET934, MET935,MET936,MET937)
£850£1,954
Gofal Critigol - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET250, MET251, MET252, MET257)
£1,133£2,606
Diabetes - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET531, MET532, MET533, MET534, MET535, MET536, MET537, MET538, MET539, MET541, MET542, MET543)
£1,133£2,605
Cwnsela Genetig a Genomig– fesul 20 credyd Lefel 7
(MET821, MET822, MET824, MET825, MET826)
I'w gadarnhauI'w gadarnhau
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET894, MET896, MET898)
£1,133£2,605
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 30 credyd Lefel 7
(MET895, MET897, MET899)
£1,617£1,825
Addysg Feddygol - fesul 10 credyd Lefel 7
MDT097
£567£567
Addysg Feddygol - fesul 20 credyd Lefel 7
MDT096
£1,133£1,133
Meddygaeth Newyddenedigol - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET851, MET852, MET853, MET854, MET855, MET871)
£1,216£2,827
Rheoli Poen - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET235, MET236, MET239, MET270, MET271, MET272)
£1,133£2,605
Rheoli Poen (Gofal Sylfaenol a Chymunedol) - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET275, MET290)
£1,133£2,605
Meddygaeth Liniarol - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET831, MET832, MET833, MET834, MET835, MET836, MET837)
£1,133£2,605
Seiciatreg - fesul 20 credyd Lefel 7
(MET461, MET462, MET463, MET464, MET465, MET466)
£1,133£2,605
Iechyd y Cyhoedd– fesul modiwl 20 credyd
(MET212, MET213, MET214, MET410, MET413, MET414, MET415, MET416)
£1,700£3,908
Iacháu Clwyfau - fesul 20 credyd Lefel 6
(ME3017, ME3018, ME3019)
£561£902

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

ModiwlDU ffioeddRhyngwladol ffioedd
Tyst.Ôl-radd Llywodraethiant Gofal Llygaid – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180
Tyst.Ôl-radd Glawcoma – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180
Tyst.Ôl-radd  Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180
Tyst.Ôl-radd Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion£3,780£7,080
Tyst.Ôl-radd Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180
Optometreg Glinigol Heb Radd – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180
MSc Optometreg Glinigol  – fesul modiwl 10 credyd£630£1,180

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich ffioedd dysgu, cysylltwch â ni: