Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwydiant

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy'n ymwneud â materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Un o brif gryfderau ein hamgylchedd ymchwil yw’r ddeialog rhwng staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer, sy’n ein helpu i sicrhau canlyniadau ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y byd ehangach.

Mae ein rhaglen PhD/MPhil cyffredinol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant yn rhoi sylwi i’r holl brosiectau rydyn ni’n eu goruchwylio mewn unrhyw faes newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol. Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer prosiectau PhD neu MPhil sy’n dod o fewn un neu fwy o'n pum grŵp ymchwil.

Fodd bynnag, byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau ar gyfer prosiectau nad ydynt yn ffitio'n gyfan gwbl o fewn y paramedrau hyn.

Byddwch yn cael y cyfle i wneud nod annileadwy ar y byd academaidd, ac rydym wedi ymrwymo i’ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial, gyda chymorth ein goruchwylwyr ymchwil arbenigol a’r gefnogaeth bersonol, dechnegol ac academaidd a ddarperir gan ein staff profiadol.

Rydym yn darparu hyfforddiant a lefel uchel o gefnogaeth, ac mae’r gymuned ôl-raddedig yn cyfrannu’n hanfodol at enw da rhyngwladol y Brifysgol am ymchwil.

Nodweddion unigryw

  • Mae’r Ysgol yn un o ganolfannau gorau Prydain ar gyfer addysgu ac ymchwil
  • Mae gan ein staff enw da rhyngwladol mewn newyddiaduraeth ymarferol ac mewn ymchwil a chyhoeddiadau.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd; MPhil 2 flynedd
Hyd rhan-amser PhD 5-7 mlynedd; MPhil 2-3 blynedd
Derbyniadau Ionawr, Hydref

Mae'n rhaid i holl fyfyrwyr fynychu seminarau ymchwil wedi'u hamserlennu yn nhymor yr hydref a'r gwanwyn.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd dosbarth cyntaf (neu gyfatebol), neu fod wedi’u darogan i ennill gradd dosbarth cyntaf. Mewn achosion eithriadol, ystyrir myfyrwyr gyda 2.1. Bydd ymgeiswyr hefyd fel arfer wedi cwblhau gradd meistr.

Gofynion Iaith Saesneg

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos hyfedredd yn Saesneg (IELTS 7.5 neu gyfwerth).

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Cefnogi Myfyrwyr

Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig