Ewch i’r prif gynnwys

Human factors technology

Gallwch ganolbwyntio eich astudiaethau ar dechnoleg ffactorau dynol drwy ein rhaglenni ymchwil Cyfrifiadureg a Gwybodeg (MPhil, PhD).

Drwy astudio am PhD neu MPhil ym maes technoleg ffactorau dynol byddwch yn ymuno â’r Ysgol fel rhan o dîm llwyddiannus o ymchwilwyr gydag amrywiaeth eang o bartneriaid diwydiannol a chydweithwyr academaidd.

Nodweddion unigryw

  • Mae ein diwylliant ymchwil hirsefydlog, gref a deinamig wedi arwain at ein henw da rhyngwladol ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf.
  • Mae’r Ysgol yn cefnogi gwaith yn y maes hwn gyda buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau a seilwaith ymchwil.
  • Diwylliant ymchwil bywiog sy’n cynnwys rhaglenni seminar yr Ysgol â rhaglenni seminar â thema a chyfleoedd teithio/cynhadledd.
  • Cefnogaeth a hyfforddiant pwrpasol i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau o ran thema ymchwil.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Mrs Helen Williams

Administrative contact

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dave Marshall

Yr Athro David Marshall

Professor of Computer Vision

Email:
marshallad@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5318

Mae ein gwaith ymchwil yn cwmpasu nifer o bynciau sy'n esblygu, modern, a llawer ohonynt wedi'u rhestru fel blaenoriaethau yn ein gwaith ymchwil:

Wrth ystyried a ddylech ymuno â ni fel myfyriwr ymchwil, dylech adolygu'r pynciau a’r gweithgareddau i wneud yn siŵr bod gennym diddordebau tebyg. Cysylltwch ag aelod arweiniol o staff yn y maes hwn i helpu i nodi goruchwyliwr addas y gallwch drafod natur a chyfeiriad eich gwaith ymchwil gydag ef/hi.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Gweld y Rhaglen
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol