Ewch i’r prif gynnwys

Technoleg ffactorau dynol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ffactorau dynol yw’r maes cyfrifiadureg sy’n ymwneud â gwella dealltwriaeth o ymddygiad ddynol a hwyluso’r broses o ddylunio a datblygu technolegau newydd.

Mae'r maes blaenoriaeth hwn yn archwilio materion datblygu meddalwedd a chaledwedd, yn ogystal â dylunio rhyngweithiol ar gyfer defnyddwyr, sy’n ceisio gwella profiad, perfformiad a gwneud penderfyniadau.

Mae ffactorau dynol yn cynnwys y broses o ddylunio rhyngweithiol, h.y. casglu gofynion y defnyddiwr, dylunio syniadau amgen, prototeipio a gwerthuso prototeipiau gan ddylunio arbrofion ac astudiaethau defnyddiwr, casglu a dadansoddi data a gwella dylunio a datblygu systemau yn ailadroddol.

Yn dilyn buddsoddiad diweddar yn y maes ymchwil hwn, mae’r Grŵp Ymchwil Technoleg Ffactorau Dynol yn cynnig arbenigedd mewn:

  • gwneud penderfyniadau dynol
  • chwilio am wybodaeth a’i hadalw
  • cyfrifiadura hollbresennol a threiddiol
  • cyfathrebu dynol gyda systemau cyfrifiaduro (gan ddefnyddio signalau prosesu gweledol, gweledigaeth cyfrifiadurol a dysgu peiriannol)
  • canfyddiad dynol
  • cynrychioli gwybodaeth
  • modelu defnyddiwr
  • rhyngweithio aml-foddol ac aml-gyfrwng
  • rhyngweithio gyda setiau data (daearyddol) mawr (drwy ddelweddu)
  • canfod twyll
  • dylunio rhyngweithiol ar gyfer technolegau preifatrwydd a dulliau ymchwil o fewn rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol.

Mae gan ein haelodau brofiad helaeth o ddefnyddio amrywiaeth o synwyryddion wrth astudio ymddygiad dynol, o synwyryddion planedig ar ddyfeisiau cludadwy hyd at feddalwedd tracio llygaid, ac o ddyfeisiau cludadwy EEG i ddyfeisiau recordio symudiad. Cynhelir yr astudiaethau hyn yn y gwylltir, yn y labordy ac mewn amgylcheddau efelychiadol.

Prosiectau cydweithredol

Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn cydweithio gydag ysgolion Seicoleg, Peirianneg, Deintyddiaeth ac Optometreg y Brifysgol, yn ogystal â’r Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch, y Labordy Ymchwil Cyfrifiadura Symudol a Chymdeithasol, yr Academi Meddalwedd Genedlaethol a CUBRIC.

Tu hwnt i Brifysgol Caerdydd, mae’r grŵp yn mwynhau parhau â phrosiectau cydweithio ag amryw o sefydliadau gan gynnwys Prifysgol Abertawe, Prifysgol Maryland, Prifysgol Genefa, Lab Rhyngweithio Coleg y Brenin, Cyprus (Prifysgol Technoleg Cyprus), Prifysgol Wolverhampton, y Sefydliad Wybodaeth Cyfryngol

(KMI), Prifysgol Escuela Superior del Politecnica del Litoral (ESPOL), Prifysgol Massachussetts a Phrifysgol Talaith Pennsylvania.

Hefyd, mae gennym gysylltiadau â Swyddfa Batentau Ewrop, DSTL (Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffynnol), Labordy Ymchwil y Fyddin (ARL), Cynghrair Dadansoddeg Dosbarthol a Gwyddor Wybodaeth Rhyngwladol (DAIS ITA), a chwmnïau megis IBM, BAE, Airbus a Renishaw.

Ariennir prosiectau parhaus a blaenorol gan RCUK (Cynghorau Ymchwil y DU), y Gymdeithas Frenhinol, Endeavr Llywodraeth Cymru, cwmni BAE a’r Gynghrair Dadansoddeg Dosbarthol a Gwyddor Wybodaeth Rhyngwladol (DAIS ITA).

Arweinydd maes blaenoriaethol

Parisa Eslambolchilar

Dr Parisa Eslambolchilar

Senior Lecturer

Aelodau’r grŵp llywio

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.