Ewch i’r prif gynnwys

Technoleg ffactorau dynol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ffactorau dynol yw’r maes cyfrifiadureg sy’n ymwneud â gwella dealltwriaeth o ymddygiad ddynol a hwyluso’r broses o ddylunio a datblygu technolegau newydd.

Mae'r maes blaenoriaeth hwn yn archwilio materion datblygu meddalwedd a chaledwedd, yn ogystal â dylunio rhyngweithiol ar gyfer defnyddwyr, sy’n ceisio gwella profiad, perfformiad a gwneud penderfyniadau.

Mae ffactorau dynol yn cynnwys y broses o ddylunio rhyngweithiol, h.y. casglu gofynion y defnyddiwr, dylunio syniadau amgen, prototeipio a gwerthuso prototeipiau gan ddylunio arbrofion ac astudiaethau defnyddiwr, casglu a dadansoddi data a gwella dylunio a datblygu systemau yn ailadroddol.

Yn dilyn buddsoddiad diweddar yn y maes ymchwil hwn, mae’r Grŵp Ymchwil Technoleg Ffactorau Dynol yn cynnig arbenigedd mewn:

 • gwneud penderfyniadau dynol
 • chwilio am wybodaeth a’i hadalw
 • cyfrifiadura hollbresennol a threiddiol
 • cyfathrebu dynol gyda systemau cyfrifiaduro (gan ddefnyddio signalau prosesu gweledol, gweledigaeth cyfrifiadurol a dysgu peiriannol)
 • canfyddiad dynol
 • cynrychioli gwybodaeth
 • modelu defnyddiwr
 • rhyngweithio aml-foddol ac aml-gyfrwng
 • rhyngweithio gyda setiau data (daearyddol) mawr (drwy ddelweddu)
 • canfod twyll
 • dylunio rhyngweithiol ar gyfer technolegau preifatrwydd a dulliau ymchwil o fewn rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol.

Mae gan ein haelodau brofiad helaeth o ddefnyddio amrywiaeth o synwyryddion wrth astudio ymddygiad dynol, o synwyryddion planedig ar ddyfeisiau cludadwy hyd at feddalwedd tracio llygaid, ac o ddyfeisiau cludadwy EEG i ddyfeisiau recordio symudiad. Cynhelir yr astudiaethau hyn yn y gwylltir, yn y labordy ac mewn amgylcheddau efelychiadol.

Prosiectau cydweithredol

Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn cydweithio gydag ysgolion Seicoleg, Peirianneg, Deintyddiaeth ac Optometreg y Brifysgol, yn ogystal â’r Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch, y Labordy Ymchwil Cyfrifiadura Symudol a Chymdeithasol, yr Academi Meddalwedd Genedlaethol a CUBRIC.

Tu hwnt i Brifysgol Caerdydd, mae’r grŵp yn mwynhau parhau â phrosiectau cydweithio ag amryw o sefydliadau gan gynnwys Prifysgol Abertawe, Prifysgol Maryland, Prifysgol Genefa, Lab Rhyngweithio Coleg y Brenin, Cyprus (Prifysgol Technoleg Cyprus), Prifysgol Wolverhampton, y Sefydliad Wybodaeth Cyfryngol

(KMI), Prifysgol Escuela Superior del Politecnica del Litoral (ESPOL), Prifysgol Massachussetts a Phrifysgol Talaith Pennsylvania.

Hefyd, mae gennym gysylltiadau â Swyddfa Batentau Ewrop, DSTL (Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffynnol), Labordy Ymchwil y Fyddin (ARL), Cynghrair Dadansoddeg Dosbarthol a Gwyddor Wybodaeth Rhyngwladol (DAIS ITA), a chwmnïau megis IBM, BAE, Airbus a Renishaw.

Ariennir prosiectau parhaus a blaenorol gan RCUK (Cynghorau Ymchwil y DU), y Gymdeithas Frenhinol, Endeavr Llywodraeth Cymru, cwmni BAE a’r Gynghrair Dadansoddeg Dosbarthol a Gwyddor Wybodaeth Rhyngwladol (DAIS ITA).

Arweinydd maes blaenoriaethol

Parisa Eslambolchilar

Dr Parisa Eslambolchilar

Senior Lecturer

Aelodau’r grŵp llywio

Yr Athro David Marshall

Yr Athro David Marshall

Professor of Computer Vision

Dr Liam Turner

Dr Liam Turner

Research Fellow/Associate

Dr Hantao Liu

Dr Hantao Liu

Lecturer