Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â’n timau ôl-raddedig

I gael rhagor o wybodaeth am addysg ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, llenwch ein ffurflen gyswllt.

Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu i ateb eich ymholiad.

Gofyn cwestiwn

Siarad â'n tîm

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch gysylltu â’n timau’n uniongyrchol drwy ddefnyddio'r manylion isod. Ein horiau gwaith yw 08:30 tan 17:00 GMT o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU, gall ein Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion ateb cwestiynau ynghylch astudio gyda ni, gan gynnwys rhoi gwybodaeth a chyngor cyffredinol.

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch gysylltu â’r tîm drwy ffonio +44 (0)29 2087 4455.

Tanysgrifiwch i gael ein cylchlythyr i ôl-raddedigion. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid sydd ar gael, digwyddiadau sydd ar ddod a rhagor.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu’n fyfyriwr o’r UE, gall y Swyddfa Ryngwladol ateb cwestiynau ynghylch astudio gyda ni, gan gynnwys rhoi gwybodaeth a chyngor cyffredinol.

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch gysylltu â’r tîm drwy ffonio +44 (0)29 2087 4432.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cais a gyflwynwyd gennych i wneud cwrs ôl-raddedig, cysylltwch â’n Tîm Derbyn Myfyrwyr.

Os yw eich ymholiad yn un brys, gallwch gysylltu â’r tîm drwy ffonio +44 (0)29 2087 9999.