Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae ein cwrs BSc mewn Peirianneg Feddalwedd Gymwysedig yn cael ei redeg drwy gydweithio'n agos â busnesau i ddatblygu peirianwyr meddalwedd sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant.

Bydd y cwrs tair blynedd BSc mewn Peirianneg Feddalwedd Gymwysedig* a gynigir gan Brifysgol Caerdydd yn cynnwys:

  • ffocws ar brosiectau diwydiannol "bywyd go iawn" a fydd yn sail i ddysgu ac addysgu;
  • ffocws ar addysgu mewn grwpiau bychain gyda rhyngweithio agos rhwng myfyrwyr, staff academaidd a byd diwydiant;
  • ymgysylltu dwys â phobl broffesiynol o fyd diwydiant gydol y radd;
  • ffocws ar waith tîm ac arferion gweithio eraill ym myd diwydiant sy'n anelu at efelychu'r gweithle gymaint ag sy'n bosibl.

Rydym wrthi'n recriwtio ein carfan gyntaf o fyfyrwyr i ddechrau ym mis Medi 2015.

Gwybodaeth am ein gradd

Enw’r radd Côd UCAS
Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc) 4JVD

Mae'r rhaglen arloesol hon yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i fod yn effeithiol fel peirianwyr meddalwedd masnachol.

Mae'r rhaglen wedi'i lleoli yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol sydd newydd ei sefydlu yng Nghasnewydd, lle mae'r ethos unigryw yn gosod datblygiad ymarferol gan ddefnyddio'r adnoddau masnachol diweddaraf cyfredol ar y cyd ag ymwneud diwydiannol uniongyrchol wrth wraidd profiad myfyrwyr.

Mae'r rhaglen wedi'i datblygu drwy gydweithrediad agos â byd diwydiant, ac mae'n cael ei dysgu gan academyddion gyda chymorth ymarferwyr diwydiannol. Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy gyflawni prosiectau meddalwedd go iawn, gan greu tîm gyda myfyrwyr eraill a darlithwyr mewn awyrgylch bywiog fel sydd mewn cwmni sydd newydd gychwyn.

Bydd gan berson graddedig o'r Academi Meddalwedd Genedlaethol y wybodaeth waith a'r profiad dilys sy'n ofynnol gan gyflogwyr.

Mae'r rhaglen yn pwysleisio amrywiaeth o dechnolegau cwmwl, symudol a gwe y mae byd diwydiant yn eu ffafrio - a phob un ohonynt yn cael eu defnyddio mewn prosiectau go iawn. Defnyddir y gwaith hwn i gaffael sgiliau trosglwyddadwy craidd: popeth sydd ei angen i weithio a meddwl fel peiriannydd meddalwedd proffesiynol.

Dysgu rhagor am strwythur y cwrs.

*Yn amodol ar gael cymeradwyaeth derfynol, rhagwelir y daw'n fuan.

James Ackland

The industry focus is the main reason I was interested in this degree. It’s great being able to work on real projects that may actually be used in industry after we have finished with them. I would say that having the experience of working with industry is definitely going to help when I graduate - having that real-life work experience.

James Ackland, BSc Applied Software Engineering
Sofia Kyriaszidi

I was really excited by the fact that this degree is applied; less lectures more coding. We get to do projects that are industry related so we talk to clients and we meet with them. We get to learn more things by actually practising them. What differentiates this degree from others is when I graduate I will be more ready to work.

Sofia Kyriaszidi, BSc Applied Software Engineering
Joel Valentine

BSc Applied Software Engineering was mixing almost an apprenticeship and degree into one. You get experience from working with real-life clients but also get a degree, so I can show employers that I have a degree but I also have experience at the same time.

Joel Valentine, BSc Applied Software Engineering