Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn fenter gyffrous gan Brifysgol Caerdydd, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chwmnïau blaenllaw yn y diwydiant.

Mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi’i lleoli yng Nghasnewydd ac mae’n cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig arloesol. Mae’r ddau gwrs yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad ymarferol sy’n angenrheidiol er mwyn bod yn effeithiol fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Cafodd yr Academi ei chreu yn dilyn canfyddiadau Tasglu Datblygu Busnes Casnewydd dan arweiniad Simon Gibson, Prif Weithredwr Wesley Clover.

Ein nod

I fynd i’r afael â’r prinder peirianwyr meddalwedd cymwys sydd gennym ar lefel genedlaethol, ein nod yw cynhyrchu graddedigion gyda phrofiad diwydiannol fydd yn ddeniadol i gyflogwyr. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn gweithio’n agos gyda busnesau lleol a chwmnïau blaenllaw yn y diwydiant i ddarparu dysgu ac addysgu seiliedig ar brosiectau mewn amgylchedd masnachol/TG pwrpasol.

Mae prif nodweddion ein rhaglenni gradd yn cynnwys ymgysylltu’n helaeth â diwydiant drwy brosiectau sy’n canolbwyntio ar gleientiaid, yn ogystal â chanolbwyntio ar waith tîm ac arferion gwaith yn y diwydiant.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Meddalwedd Genedlaethol.

Matthew Turner

Matthew Turner

Project Manager (Software Academy)

Email
turnerm1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0321