Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae'r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA) bellach wedi'i lleoli yng nghanol ein campws yng nghanol y ddinas. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac arweinwyr diwydiant i ddarparu rhaglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig arloesol sy'n canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad ymarferol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i symud i fyd diwydiant fel peiriannydd meddalwedd masnachol.

Rydym yn gwneud hyn drwy weithio’n agos gyda busnesau lleol a chwmnïau blaenllaw yn y diwydiant i ddarparu dysgu ac addysgu seiliedig ar brosiectau mewn amgylchedd masnachol/TG pwrpasol.

Mae'n rhaglenni gradd yn cynnwys ymgysylltu’n helaeth â diwydiant drwy brosiectau sy’n canolbwyntio ar gleientiaid, yn ogystal â chanolbwyntio ar waith tîm ac arferion gwaith yn y diwydiant.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Meddalwedd Genedlaethol.

Joanna Emery

Joanna Emery

Knowledge Transfer Officer

Email
emeryjl4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0851
Justin James

Justin James

Executive Officer (National Software Academy)

Email
jamesj20@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8695