Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae'r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac arweinwyr ym myd diwydiant. Mae'n deillio o ganfyddiadau Tasglu Datblygu Busnes Casnewydd o dan arweiniad Simon Gibson, Prif Swyddog Gweithredol Wesley Clover.

Ein nod yw mynd i'r afael â'r prinder peirianwyr meddalwedd cymwys, sy'n barod i fynd i mewn i fyd diwydiant, a hynny drwy gynhyrchu graddedigion â phrofiad diwydiannol y bydd galw amdanynt ac a gaiff eu cydnabod fel arweinwyr yn eu maes.

Gwneir hyn drwy gyfuno addysgu a hyfforddiant mewn amgylchedd masnachol/TG pwrpasol, wedi'i ddatblygu drwy gydweithio'n agos â byd diwydiant a busnesau lleol.

Bydd nodweddion allweddol yr Academi yn cynnwys arweiniad gan diwtoriaid sy'n dal i fod yn weithgar iawn yn y diwydiant a chyfres o raglenni darlithoedd gwadd gan arbenigwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio mewn cwmnïau cysylltiedig.

Ein gweledigaeth

Cyflwyno graddau mewn peirianneg feddalwedd gyda ffocws ar fyd diwydiant a'r nod o roi profiad academaidd i fyfyrwyr o'r technolegau perthnasol a diweddaraf wedi'u cyflwyno mewn fframwaith diwydiannol, a hynny gan ddefnyddio adnoddau a thechnegau sydd wedi hen ennill eu plwyf yn y byd diwydiant er mwyn hwyluso'r broses o symud i'r farchnad swyddi.

Cysylltwch â ni

NSA students writing ideas on board

Matthew Turner

Project Manager (Software Academy)

Email:
turnerm1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0321