Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Rydyn ni’n rhoi theori ar waith drwy ddysgu ein myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar beiriannydd meddalwedd i ddylunio, datblygu a darparu meddalwedd o ansawdd uchel.

Mae ein rhaglenni gradd yn cynnwys ymgysylltu’n helaeth â diwydiant drwy brosiectau sy’n canolbwyntio ar y cleient. Drwy ddefnyddio dysgu seiliedig ar brosiect ac ymarferion cydweithredol, byddwch yn datblygu eich gwaith tîm, eich arweinyddiaeth, eich sgiliau cyfathrebu a datrys problemau, ac yn dysgu sut mae defnyddio eich amser yn effeithiol er mwyn darparu gwerth.

Mae ein haddysgu wedi ennill gwobrau ac wedi cael ei gydnabod gan Brifysgol Caerdydd am ei ddull arloesol a chydweithredol, am ei ymrwymiad tymor hir i newid sut mae Peirianneg Meddalwedd yn cael ei addysgu gan ein rhwydweithiau yn y diwydiant a gan ein myfyrwyr.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am brofiadau ein myfyrwyr ac am y prosiectau maen nhw wedi gweithio arnynt drwy eu straeon.

Stori Allyson

Dyma Alison, myfyriwr yn ei blwyddyn olaf yn astudio Peirianneg Meddalwedd Gynhwysol, yn siarad am ddatblygu ap gyda’r GIG.

Stori Emma

Mae Emma wedi graddio’n ddiweddar mewn BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol.

Stori Jamie

Dyma Jamie, myfyriwr yn ei flwyddyn olaf yn astudio Peirianneg Meddalwedd Gynhwysol, yn siarad am ei brosiect gyda’r GIG.

Mae’n wych gallu gweithio ar brosiectau go iawn a allai gael eu defnyddio ym myd diwydiant ar ôl i ni eu gorffen. Mae cael y profiad o weithio gyda byd diwydiant yn bendant yn mynd i dalu ar ei ganfed ar ôl i mi raddio.

James Ackland, BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Meddalwedd Gene

Joanna Emery

Joanna Emery

Knowledge Transfer Officer

Email
emeryjl4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0851
Justin James

Justin James

Executive Officer (National Software Academy)

Email
jamesj20@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8695