Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau gwaith dros yr haf

Rydyn ni’n annog ein myfyrwyr israddedig i gael lleoliadau gwaith dros yr haf i ennill sgiliau gwerthfawr yn y gweithle.

Mae gennym amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n cynnig lleoliadau gwaith, gan gynnwys cwmnïau corfforedig mawr, cyrff cyhoeddus, a busnesau cychwynnol â llond llaw o staff. Rydyn ni’n eich hannog i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i roi sail i’ch dewisiadau swydd ar ôl i chi raddio.

Some of the organisations we work with include:

  • Talkative
  • HutSix
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Admiral Insurance
  • Laing O'Rourke
  • Sonocent
  • Trafnidiaeth Cymru

Mae lleoliadau gwaith yn gyfle gwych i chi roi’r sgiliau rydych wedi eu dysgu ar waith, ac i ddatblygu eich hyder wrth gyflawni atebion meddalwedd yn y byd go iawn.

Lleoliadau

Mae’r rhan fwyaf o’n lleoliadau gwaith dros yr haf ar gael yn Ne Cymru, gan mai dyma ble mae’r rhan fwyaf o’n cysylltiadau yn y diwydiant wedi’u lleoli. Ond, mae rhai myfyrwyr wedi dod o hyd i leoliadau gwaith yn Llundain, Canolbarth Lloegr, y De Orllewin a Chernyw. Gallwch drefnu eich lleoliadau gwaith dros yr haf eich hunain.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Meddalwedd Gene

Joanna Emery

Joanna Emery

Knowledge Transfer Officer

Email
emeryjl4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0851
Justin James

Justin James

Executive Officer (National Software Academy)

Email
jamesj20@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8695