Ewch i’r prif gynnwys
Dr Sion Jones

Dr Sion Jones

Lecturer

Email
jonessl26@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9679
Campuses
Ystafell 1.11, Glamorgan Building
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Rydw i’n rhannol gyfrifol am ddatblygu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae'n bosib i chi gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg. Mae'r Ysgol yn cynnig darpariaeth gyfrwng Gymraeg mewn nifer o fodiwlau gwahanol ar bynciau megis Ymchwil Gymdeithasol, Theori Gymdeithasol a Chymdeithaseg. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â fi. Rwyf hefyd yn dysgu ar fodiwlau trwy gyfrwng y Saesneg ar bynciau fel Addysg. Yn ogystal, rydw i’n goruchwylio traethodau hir ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac yn goruchwylio myfyrwyr PhD a Doethuriaeth Broffesiynol. Rydw i hefyd yn cynnal ymchwil mewn nifer o feysydd gwahanol gan gynnwys addysg a'r iaith Gymraeg.

Rwyf hefyd wedi datblygu nifer o adnoddau gwyddorau cymdeithasol yn y Gymraeg:

Theori Gymdeithasegol: Bourdieu, Marx a Patricia Hill Collins – https://www.porth.ac.uk/cy/collection/gwyddorau-cymdeithas-theori-gymdeithasegol

Astudio Gymru Gyfoes: Dosbarth Cymdeithasol, Hunaniaeth Genedlaethol, Rhywedd - https://www.porth.ac.uk/cy/collection/cymdeithaseg-astudio-cymru-gyfoes 

Sgiliau Ymchwil Ansoddol - https://www.porth.ac.uk/cy/collection/sgiliau-ymchwil-ansoddol 

Gweithdy Cymdeithaseg a'r Fagloriaeth Gymraeg ar ddulliau ymchwil - https://www.porth.ac.uk/cy/collection/sesiwn-adolygu-sgiliau-ymchwil-cymdeithaseg-a-bagloriaeth

 

Supervision

Past projects