Ewch i’r prif gynnwys
Dr Sion Jones

Dr Sion Jones

Lecturer

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
jonessl26@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9679
Campuses
Room 1.11, Glamorgan Building
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Yn ogystal ag ymchwilio, rwyf hefyd yn rhannol gyfrifol am wella a datblygu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn cynnal cyfarfodydd grwpiau tiwtor personol yn y Gymraeg. Rydym hefyd yn cynnig nifer o seminarau Cymraeg mewn modiwlau ar Addysg, Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwil. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â fi.

As well as researching, I am also partly responsible for improving and developing the Welsh-medium educational provision in the School of Social Sciences. We hold Welsh-language personal tutor group meetings in Welsh. We also offer seminars in Welsh in modules on Education, Sociology and Research Methods. For more information, you’re welcome to contact me.

Cyhoeddiadau

2021