Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau biofeddygol a bywyd

O seicoleg i feddygaeth, mae ein heffaith yn parhau i gyrraedd ymhell y tu hwnt i'r cyfnodolion blaenllaw lle caiff ein gwaith ei gyhoeddi. 

Rydym ni'n cymryd agwedd integredig tuag at holl agweddau ymchwil iechyd a biowyddonol. Mae'r canlyniadau a gyflawnwyd ymhob pwynt o'r ymchwil meddygol, o wyddoniaeth labordy i ddatblygu cyffuriau, i dreialon clinigol sylweddol, wedi denu parch ar lefel ryngwladol. Mae'r strategaeth 'o'r fainc i erchwyn y gwely' wedi'i hymgyrffori mewn dau o'n Sefydliadau Ymchwil blaenllaw.

Mae'r gwybodaeth isod ar gael trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Biosystemau integreiddiol

Biosystemau integreiddiol

I gyflwyno arloesi dan arweiniad ymchwil ar draws yr holl wyddorau bywyd (‘moleciwlau i’r biosffer’) drwy wyddor integreiddiol sy’n gwneud gwahaniaeth diriaethol i’n gymdeithas a’r blaned

Canser

Canser

Deall sail moleciwlaidd, diagnosis, atal a thriniaeth canser, a’i drosi yn ofal ac iachâd gwell ar gyfer cleifion canser.

Imiwnoleg, Heintiau a Llid

Imiwnoleg, Heintiau a Llid

Ein huchelgais i gyflwyno manteision cyhoeddus a chleifion drwy adnabod yr achosion o glefyd a strategaethau triniaeth newydd.

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

Ein nod yw gweithredu piblinellau drosiadol ‘synaps i gymdeithas’ i gyflwyno rhaglen ymchwil integredig a chanolbwyntio strategol.

Iechyd y boblogaeth

Iechyd y boblogaeth

Hybu iechyd a lles drwy geisio mynd i’r afael â’r materion iechyd cyhoeddus mawr yng nghymdeithas heddiw.

Mecanweithiau Bywyd

Mecanweithiau Bywyd

Technolegau a dulliau gweithredu i ddatgelu ‘rheolau bywyd’ sy’n sail i’r holl systemau byw – o foleciwlau i ecosystemau.