Ewch i’r prif gynnwys

Y Celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol

Mae ein hymchwil i holl agweddau bywyd cymdeithasol a diwylliannol yn arwain y byd ac yn boblogaidd gan lunwyr polisi, y proffesiynau a'r cyhoedd chwilfrydig.

Rydym yn canolbwyntio ar rai o'r meysydd mwyaf hirhoedlog o ran ymdrech academaidd dynol, fel hanes, y gyfraith a cherddoriaeth, gan ddarparu sail gwybodaeth sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson i'r proffesiynau; gan ofyn cwestiynau am ddatblygiad ein cymdeithasau ac archwilio materion cyfredol o bwys.

Busnesau, economïau a chyflogaeth

Busnesau, economïau a chyflogaeth

Yn helpu i greu economïau gwydn ac amrywiol, o gwmnïau amlwladol i fusnesau bach a chanolig.

Y gymdeithas sifil a chymunedau

Y gymdeithas sifil a chymunedau

Dadansoddi cymdeithasau sifil i ddeall y cymunedau sy'n ran ohonynt.

Gwrthdaro, diogelwch a throsedd

Gwrthdaro, diogelwch a throsedd

Deall effaith gwrthdaro a sut i wella diogelwch a thaclo trosedd.

Llywodraethu a pholisi cyhoeddus

Llywodraethu a pholisi cyhoeddus

Archwilio sut mae gwledydd yn cael eu llywodraethu a sut datblygir polisi cyhoeddus.

Iechyd, addysg a lles

Iechyd, addysg a lles

Gwella polisïau iechyd, addysg a lles i greu cymdeithas sy’n decach, mwy diogel a gofalgar.

Treftadaeth a diwylliant

Treftadaeth a diwylliant

Deall effaith gweithgareddau diwylliannol ar gymdeithas ac archwilio ein gorffennol.

Iaith ac hunaniaeth

Iaith ac hunaniaeth

Archwilio sut defnyddir a chollir iaith a sut caiff hunaniaeth ei chreu.