Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Cymrodoriaeth Glinigol ar Sail Tystiolaeth JBI

Ydych chi eisiau cynnwys tystiolaeth yn eich ymarfer dydd i ddydd?

Mae Rhaglen Cymrodoriaeth Glinigol ar Sail Tystiolaeth JBI yn cyflwyno dulliau wedi’u profi i glinigwyr, rheolwyr, llunwyr polisïau a rheolwyr ansawdd mewn gofal iechyd er mwyn rhoi tystiolaeth ar waith yn eu hymarfer. Yn ystod y rhaglen, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:

  • datblygu eu sgiliau a’u cryfderau o ran arweinyddiaeth glinigol ymhellach
  • cynnal archwiliadau clinigol ac yn ymgymryd â phrosesau gwella ansawdd
  • ymgyfarwyddo â fframweithiau a meddalwedd i roi ymchwil a thystiolaeth glinigol ar waith yn ymarferol
  • datblygu a gweithredu strategaethau i roi ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar waith yn eu hamgylchedd gwaith eu hunain

Eich galluogi chi i wella gofal

Mae Rhaglen Cymrodoriaeth Glinigol ar Sail Tystiolaeth JBI yn grymuso gweithwyr gofal iechyd i wella deilliannau cleifion drwy roi’r sgiliau a’r wybodaeth iddynt roi tystiolaeth ar waith mewn ymarfer. Yn ystod y rhaglen, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn mynd i weithdai hyfforddiant dwys, ac yn cynnal prosiect rhoi tystiolaeth ar waith yn eu gweithle yn ystod y misoedd yn y cyfamser.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Manteision

Ar ddiwedd y rhaglen, bydd y rhai sy’n cymryd rhan wedi paratoi adroddiad i’w gyhoeddi mewn cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid, a bydd hwn i’w weld ar gronfeydd data meddygol rhyngwladol ynghyd â Google Scholar. Mae Rhaglen Cymrodoriaeth Glinigol ar Sail Tystiolaeth yn cynnwys y Gweithdy Arweinyddiaeth Glinigol sy’n ddeinamig ac yn rhyngweithiol.