Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Addysgu Effeithiol (ar gyfer Clinigwyr)

Cwrs rhyngweithiol ac ymarferol iawn i gyflwyno egwyddorion sylfaenol mewn addysg feddygol i'r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am addysgu mewn lleoliadau clinigol.

Adran Academaidd ar gyfer Addysg Feddygol, Yr Ysgol Meddygaeth fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Wedi’i gynllunio ar gyfer Goruchwylwyr Clinigol, Darlithwyr, Hyfforddwyr, Goruchwylwyr Addysgol ac Arweinwyr Cyrsiau sy'n ymwneud ag addysgu ym maes meddygaeth / deintyddiaeth / fferylliaeth / nyrsio neu broffesiwn iechyd arall.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sgiliau a thechnegau i'ch helpu i wella ac adfywio eich addysgu
 • Sut i nodi cyfleoedd dysgu yn y gweithle a strategaethau ar gyfer cefnogi dysgwyr
 • Egwyddorion ar gyfer llunio deunyddiau addysgol i gefnogi dysgu
 • Manteision a chyfyngiadau addysgu mewn grwpiau mawr a bach
 • Sut i asesu perfformiad eraill yn ystyrlon a chyflwyno adborth adeiladol.

Pynciau dan sylw

 • Sut rydym yn dysgu
 • Dysgu yn y gweithle
 • Addysgu sgiliau ymarferol
 • Dylunio deunyddiau addysgol
 • Rhoi a derbyn adborth adeiladol
 • Technegau addysgu ar gyfer grwpiau mawr a bach.

Manteision

 • Ymgyfarwyddo â'r egwyddorion sy'n sail i ymarfer addysgol effeithiol mewn lleoliadau clinigol
 • Cyfleoedd ymarferol i adolygu ac ehangu eich galluoedd addysgu
 • Cefnogaeth gan dîm o hwyluswyr profiadol.