Ewch i’r prif gynnwys

Tyllau du enfawr iawn

Super massive black hole
Supermassive black hole

Yng nghanol galaethau mae tyllau du gyda masau sy’n cynnwys rhwng miliwn a deg biliwn o fasau solar.

Mae'r ffurfiad y tyllau du hyn bron yn sicr yn gysylltiedig â ffurfiad y galaethau eu hunain. Rydym yn defnyddio'r Araeau Milimedrau Mawr Atacama i arsylwi ar y nwy moleciwlaidd yng nghanol samplau o aelaethau cyfagos. Mae hyn yn ein galluogi i fesur masau'r tyllau duon o dan sylw yn ogystal ag astudio'r rhyngweithio sy’n digwydd rhwng y twll du a'r alaeth o'i amgylch.

Dr Timothy A Davis

Dr Timothy A Davis

Senior Lecturer
STFC Ernest Rutherford Fellow
Astronomy Group
Cardiff Hub for Astrophysics Research and Technology

Email
davist@caerdydd.ac.uk