Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaethau

Rydym yn croesawu ceisiadau am Gymrodoriaeth Cymdeithas Frenhinol y Brifysgol, Cymrodoriaeth Ernest Rutherford STFC, cymrodoriaeth Arweinyddiaeth y Dyfodol UKRI, Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie Actions, cymrodoriaeth Newton International ac eraill.
Sylwch fod rhai o'r rhain, er enghraifft Arweinwyr y Dyfodol a Marie Skłodowska-Curie, angen Mynegiant o Ddiddordeb rai misoedd cyn y dyddiad cau gan y bydd yn rhaid eu harchwilio ar lefel Coleg/Prifysgol. Yn hyn o beth, rydym yn annog darpar ymgeiswyr i gysylltu â ni i gael gwybod am y gofynion a'r amserlen.
Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r posibiliadau hyn, cysylltwch â:
Dr Cosimo Inserra

Dr Cosimo Inserra

Senior Lecturer
Deputy Director of Research
Associate Dean of Equality, Diversity and Inclusivity, College of Physical Sciences & Engineering
Gravity Exploration Institute
Cardiff Hub for Astrophysics Research and Technology

Email
inserrac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6649
Yr Athro Stephen A Eales

Yr Athro Stephen A Eales

Head of Astronomy Group
Cardiff Hub for Astrophysics Research and Technology (Co-Director)

Email
ealessa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 7775 871 691