Ewch i’r prif gynnwys

Dyniaethau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae rhaglen y dyniaethau yn cynnig cyrsiau o safon uchel i unigolion ymchwilgar a chreadigol.

Bydd ein cyrsiau yn eich galluogi i ymgysylltu â’r byd o’ch cwmpas, ystyried eich perthynas â diwylliant, ac ehangu eich sgiliau meddwl yn gritigol.

Ysgrifennu creadigol a'r cyfryngau

Mae ein cyrsiau ysgrifennu creadigol wedi'u dylunio i'ch helpu i ddatblygu sgiliau ysgrifennu mewn nifer o genres ac yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd o ran ymarfer y grefft o ysgrifennu.

Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein cyrsiau llenyddiaeth yn cynnig trosolwg o gyfnodau a genres a'r cyfle i astudio gweithiau unigol yn fanwl.

Astudiaethau hanesyddol

Mae ein cyrsiau Astudiaethau Hanesyddol yn ein helpu i ddeall bod cysylltiad anorfod rhwng ein gorffennol a'n dyfodol.

Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig rhaglen fywiog ac amrywiol, o gerddoriaeth glasurol a jazz, i addasu a chyfansoddi.

Athroniaeth

Bydd ein rhaglen athroniaeth boblogaidd yn eich addysgu sut i gwestiynu'r hyn sy'n gyfarwydd, herio'r hyn sy'n gonfensiynol, a deall y byd o'n cwmpas yn well.