Ewch i’r prif gynnwys

Dechrau Ailaddasu - Gweddnewid Cynnyrch a Chydweithio Cysylltiedig

Cefnogir y Prosiect Smart Expertise hwn gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Mae'r prosiect yn edrych ar y gwerth yn sgîl ailaddasu cynnyrch a chydrannau mewn cymwysiadau eilaidd drwy gydweithio â busnesau, a chyfraniad hyn â’r economi gylchol.

Nod y prosiect yw lleihau olion traed deunydd a charbon tra'n creu ffrydiau gwerth newydd ar draws cadwyni cyflenwi.

Cefndir y prosiect

Yn lle’r ffordd o feddwl traddodiadol ac unffordd o ‘greu, defnyddio a chael gwared’ ar gynnyrch, mae’r model chwyldroadol a chylchol o ‘greu, defnyddio-ailddefnyddio’ yn dechrau dod i’r golwg. Nid yw deddfwriaeth newydd bellach yn ysgogi newidiadau araf ond yn gwthio cwmnïau i leihau eu hallyriadau carbon yn sylweddol (targedau sero-net).

Strategaeth economi gylchol yw ailaddasu sy'n addasu cynnyrch diwedd oes i'w defnyddio mewn cymwysiadau a marchnadoedd gwahanol. Ei nod yw cadw neu ychwanegu gwerth (uwchgylchu) yn hytrach nag ailgylchu ar lefel y deunydd (isgylchu) yn unig. Ymhlith rhai enghreifftiau mae troi dillad yn deils carped, seddi awyrennau yn fagiau a thyrbinau gwynt yn siediau beiciau!

Beth yw'r sefyllfa?

Mae cadwyni cyflenwi yn gweithio’n annibynnol heb unrhyw brofiad na’r gallu i gyrchu marchnadoedd posibl. Nid oes llawer o ganllawiau ar sut i gysylltu a rheoli cadwyni cyflenwi rhyng-ddibynnol.

Daw'r ateb drwy fod cadwyni cyflenwi’n cydweithio ac yn defnyddio mwy byth o’r wybodaeth ddigidol sydd ar gael.

Datrys pethau drwy bartneriaeth

O'n rhwydwaith diwydiannol, rydyn ni’n creu darlun o brosiectau ailaddasu cyfoes. Yn y rhain, yr astudiaethau achos yw’r partneriaid sy’n adnabod y cyfleoedd, y problemau a’r ffactorau sy’n hollbwysig er mwyn bod yn llwyddiannus.

Mae angen gwybodaeth, data a syniadau arnon ni i ddeall paramedrau strwythurol sy'n dylanwadu ar weithrediadau dyddiol a strategaethau yn y dyfodol.

Y Partneriaid Diwydiannol

DSV Global Transport and Logistics

DSV — Un o Bartneriaid Strategol Prifysgol Caerdydd ac un o ddarparwyr logisteg mwyaf y byd. Drwyddyn nhw, mae modd cael gafael ar wybodaeth ddigidol ar draws cadwyni cyflenwi ac maen nhw’n cysylltu gweithgareddau ailaddasu.

Interface logo

Interface — Arweinydd byd-eang ym maes datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch lloriau cynaliadwy (megis defnyddio plastigau wedi'u hailaddasu i greu teils carped). Maen nhw’n seilio eu strategaethau ar gynaliadwyedd.

Greenstream flooring logo

Greenstream Flooring — Busnes adfer lloriau arbenigol o Gymru sy'n ymwneud â theils llawr wedi'u hailddefnyddio a'u hailaddasu.

3DGBIRE logo

3DGBire - Cwmni argraffu 3D sy'n defnyddio ffilament wedi'i ailaddasu yn eu cynnyrch argraffu 3D.

CREATE Education logo

CREATE Education — Arbenigwyr addysg gwyddoniaeth sy'n canolbwyntio ar gyflwyno dylunio’r economi gylchol a thechnolegau gweithgynhyrchu i'r ystafell ddosbarth a'r gymuned.

Rj-Alpha Advisory Services Ltd logo

Gwasanaethau Cynghori Rj-Alpha Ltd. - Cwmni ymgynghorol sy'n gweithio ym maes busnesau technoleg newydd a chwmnïau sydd wrthi’n tyfu. Mae ganddyn nhw rwydwaith sefydledig o gwmnïau sy'n ymwneud â thechnoleg ddwfn, diwydiant 4.0 a’r gadwyn gyflenwi gylchol.

Tîm y prosiect

Yr Athro Aris Syntetos, Dr Thanos Goltsos, Dr Daniel Eyers, a Dr Tim Ramjaun, rheolir y prosiect gan Dr Andy Treharne-Davies o Brifysgol Caerdydd, a’i gyd-arwain gan yr Athro Mike Wilson a Peter Tuthill o DSV.

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572
Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516
Dr Timothy Ramjaun

Dr Timothy Ramjaun

Project Officer (ASTUTE 2020)

Email
ramjaunt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8547
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Yr Athro Mike Wilson

Yr Athro Mike Wilson

Global Head of Logistics and Manufacturing, Panalpina

Email
mike.wilson@dsv.com

Ymunwch â ni

Os hoffech chi gymryd rhan neu drafod prosiectau economi gylchol eraill, cysylltwch â ni:

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC