Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddiadau

Mae llawer o’n hymchwilwyr yn gwneud eu testun yn gwbl hygyrch er mwyn i bobl ei weld a’i rannu, gan gefnogi arloesedd ymchwil ar raddfa fyd-eang.

Cipolwg ar ddiwydiant

Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw mewn diwydiant i edrych ar beth ddaw gyda'r dyfodol ar gyfer y sector.

Computer chip

Cipolwg ar ddiwydiant

Cyfres o adroddiadau yn edrych ar ddyfodol gweithgynhyrchu, cadwyni cyflenwi a logisteg.

Llyfrau cyhoeddedig

Contemporary Operations and Logistics - Achieving Excellence in Turbulent Times

Golygwyd gan yr Athro Peter Wells, mae  'Contemporary Operations and Logistics' yn cynnwys yr holl ymchwil ddiweddaraf ar faterion logisteg, o bynciau megis sut bydd 3DP yn effeithio ar y diwydiant logisteg i ddyfodol logisteg di-garbon.

Ysgrifennwyd y penodau gan aelodau blaenllaw o adran Rheoli Logisteg a Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd gyda mewnbwn ac arbenigedd gan dîm diwydiant y PARC.

Gallwch brynu’r llyfr o’r ddolen uchod, neu drwy Amazon.

Papurau diweddar

Mae ein papurau ymchwil diweddar i'w weld isod drwy ddewis y maes diddordeb perthnasol.

Van Foreest, N. D., Teunter, R. H. and Syntetos, A. 2018. Base-stock policies with reservations. Omega 81, pp. 48-56. (10.1016/j.omega.2017.09.008)

Syntetos, A.et al. 2016. On the benefits of delayed ordering. European Journal of Operational Research 248(3), pp. 963-970. (10.1016/j.ejor.2015.08.003)

Rekik, Yacine, Syntetos, Argyrios and Glock, Christoph 2019. Modelling (and learning from) inventory inaccuracies in e-retailing/B2B contexts. Decision Sciences 10.1111/deci.12367

Rostami-Tabar, B.et al. 2018. The impact of temporal aggregation on supply chains with ARMA(1,1) demand processes. European Journal of Operational Research (10.1016/j.ejor.2018.09.010)

Goltsos, Thanos E., Syntetos, Aris A. and van der Laan, Erwin 2019. Forecasting for remanufacturing: The effects of serialization. Journal of Operations Management , -. 10.1002/joom.1031

Eyers, D. R., Potter, A. T., Gosling, J., and Naim, M. M. 2018. The flexibility of industrial additive manufacturing systems. International Journal of Operations and Production Management 38(12), pp. 2313-2343. (10.1108/IJOPM-04-2016-0200)

Hedenstierna, C.P.T., Disney, Stephen, Eyers, Daniel, Holmstrom, J., Syntetos, A. and Wang, Xun 2019. Economies of collaboration in build-to-model operations. Journal of Operations Management 10.1002/joom.1014

Wang, Y. et al. 2018, Making sense of blockchain technology: How will it transform supply chains?,  International Journal of Production Economics. (https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.02.002)

Found, P., Lahy, A., Williams, S., Hu, Q and Mason, R. (2018). Towards a theory for Operational Excellence. Total Quality Management & Business Excellence (TQM & BE) Vol. 29, No. 9-10, pp. 1012-1025

Demir, E.et al. 2016. A green intermodal service network design problem with travel time uncertainty. Transportation Research Part B: Methodological 93, pp. 789-807. (10.1016/j.trb.2015.09.007)

Ghilas, Veaceslav, Cordeau, Jean-Francois, Demir, Emrah and Woensel, Tom Van 2018.  Branch-and-price for the pickup and delivery problem with time windows and scheduled lines. Transportation Science 52 (5), pp. 1191-1210. 10.1287/trsc.2017.0798

Abouarghoub, W., Nomikos, N.K. and Petropoulos, F., 2018. On reconciling macro and micro energy transport forecasts for strategic decision making in the tanker industry. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 113, pp.225-238. (https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.10.012)

Flynn, A. 2019. Determinants of corporate compliance with modern slavery reporting. Supply Chain Management: An International Journal (10.1108/SCM-10-2018-0369)

Touboulic, A. and Walker, H. L. 2015. Love me, love me not: A nuanced view on collaboration in sustainable supply chains. Journal of Purchasing & Supply Management 21(3), pp. 178-191. (10.1016/j.pursup.2015.05.001)

Demir, E.et al. 2015. A selected review on the negative externalities of the freight transportation: Modeling and pricing. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 77, pp. 95-114. (10.1016/j.tre.2015.02.020)