Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC

Menter ar y cyd rhwng y Brifysgol a byd diwydiant ydym ni, gyda'r nod o gyflawni ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu. Rydym yn llenwi'r bwlch rhwng theori ac arferion yn y meysydd hyn er budd yr economi, yr amgylchedd a'r gymdeithas.

Rydym yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes pwysig ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu.

Rydym yn arbenigo mewn rhagweld cadwyn gyflenwi, rheoli rhestri eiddo, gwyddorau trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnes logisteg, ac economeg cludiant.

Newyddion diweddaraf

Institute of mathematics logo

Dyfodol Logisteg y Filltir Olaf

22 Awst 2022

Mae rhifyn arbennig newydd o’r enw ‘The Future of Last-Mile Logistics’ newydd gael ei gyhoeddi. Mae wedi’i drefnu gan IMA Journal of Management Mathematics a’i olygu gan yr Athrawon Emrah Demir ac Aris Syntetos (Prifysgol Caerdydd) ynghyd â’r Athro Tom Van Woensel (Prifysgol Technoleg Eindhoven),

GW4 and Cardiff Business School logos

New GW4 collaborative research community on manufacturing digitisation and sustainability

30 Mai 2022

​A new GW4 project will facilitate developments on the interface between digital manufacturing and the circular economy.

Syniadau i ysgogi: Creu parc gwyddorau cymdeithasol i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol mawr

24 Mai 2022

Mae ein cymdeithas yn wynebu llawer o heriau cymhleth, megis y pandemig COVID-19 parhaus ac argyfwng y newid yn yr hinsawdd. Yn ein byd o gysylltiadau a chymhlethdodau byd-eang, ni allwn ddisgwyl i un sefydliad neu bwnc academaidd yn unig fynd i’r afael â materion o’r fath.

Rydym yn cysylltu ag arweinwyr diwydiannol i drafod eu safbwyntiau ynghylch beth sy’n digwydd i fyd cadwyni cyflenwi.

Rydym yn griw cymysg o arbenigwyr mewn sawl maes o Brifysgol Caerdydd a diwydiant.