Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC

Menter ar y cyd rhwng y Brifysgol a byd diwydiant ydym ni, gyda'r nod o gyflawni ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu. Rydym yn llenwi'r bwlch rhwng theori ac arferion yn y meysydd hyn er budd yr economi, yr amgylchedd a'r gymdeithas.

Newyddion diweddaraf

Llun o weithdy 3DP

Annual PARC Award for Strategic & Innovative Thinking

18 Tachwedd 2019

PARC would like your help to make the world more sustainable.

Warehouse stock

Webinar planned to launch report into inventory forecasting

25 Hydref 2019

A report on inventory record inaccuracy will be released in November with a webinar hosted to discuss the findings

DSV-Panalpina Award 2019

PARC Institute announces winner of the 2019 DSV-Panalpina Award for Strategic and Innovative Thinking

21 Hydref 2019

We are proud to announce that Akshita Rangnekar has won this years’ award for strategic and innovative thinking

Rydym yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes pwysig ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu.

Rydym yn arbenigo mewn rhagweld cadwyn gyflenwi, rheoli rhestri eiddo, gwyddorau trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnes logisteg, ac economeg cludiant.

Blog PARC

Rydym yn cysylltu ag arweinwyr diwydiannol i drafod eu safbwyntiau ynghylch beth sy’n digwydd i fyd cadwyni cyflenwi.

Pobl

Rydym yn griw cymysg o arbenigwyr mewn sawl maes o Brifysgol Caerdydd a diwydiant.