Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC

Menter ar y cyd rhwng y Brifysgol a byd diwydiant ydym ni, gyda'r nod o gyflawni ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu. Rydym yn llenwi'r bwlch rhwng theori ac arferion yn y meysydd hyn er budd yr economi, yr amgylchedd a'r gymdeithas.

Rydym yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes pwysig ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu.

Rydym yn arbenigo mewn rhagweld cadwyn gyflenwi, rheoli rhestri eiddo, gwyddorau trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnes logisteg, ac economeg cludiant.

Newyddion diweddaraf

ECR

PARC awarded second Efficient Consumer Response project

6 Medi 2021

A second PARC ECR project will explore how machine learning can help make more robust inventory control decisions in the context of inaccurate stock records.

Rhagweld y galw, gwella stocrestrau

2 Gorffennaf 2021

Mae llyfr newydd yn helpu i ragweld galw ysbeidiol

Aris Syntetos

Business News Wales interviews Professor Aris Syntetos

30 Mehefin 2021

Business News Wales spoke with Professor Aris Syntetos to ask him about the contributions that RemakerSpace can provide towards the Welsh Government’s ambitious green transformation for Wales

Rydym yn cysylltu ag arweinwyr diwydiannol i drafod eu safbwyntiau ynghylch beth sy’n digwydd i fyd cadwyni cyflenwi.

Rydym yn griw cymysg o arbenigwyr mewn sawl maes o Brifysgol Caerdydd a diwydiant.