Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr PARC

Menter ar y cyd rhwng y Brifysgol a byd diwydiant ydym ni, gyda'r nod o gyflawni ymchwil o'r radd flaenaf sy'n cael effaith ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu. Rydym yn llenwi'r bwlch rhwng theori ac arferion yn y meysydd hyn er budd yr economi, yr amgylchedd a'r gymdeithas.

Rydym yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes pwysig ym maes logisteg a rheoli gweithgynhyrchu.

Rydym yn arbenigo mewn rhagweld cadwyn gyflenwi, rheoli rhestri eiddo, gwyddorau trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnes logisteg, ac economeg cludiant.

Newyddion diweddaraf

RemakerSpace yn dathlu amrywiaeth drwy alluogi pobl i fod yn greadigol

27 Mehefin 2024

Yn ddiweddar, cynhaliodd RemakerSpace gyfres o weithdai creadigol er mwyn ymgysylltu â merched ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol.

The visitors from DSV

Prif Swyddog Gweithredol DSV Solutions yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd i adeiladu ar bartneriaeth strategol

1 Mai 2024

Ymwelodd Prif Swyddog Gweithredol newydd DSV Solutions, Albert-Derk Bruin â Phrifysgol Caerdydd i gryfhau cysylltiadau ac archwilio cyfleoedd cydweithredol.

Dr Dnyaneshwar Mogale, Professor Konstantinos Katsikopoulos and Professor Aris Syntetos.smiling at camera.

Archwilio'r rhyngweithio rhwng ymddygiad dynol ac ymchwil gweithrediadau

23 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Athro Konstantinos Katsikopoulos, ymchwilydd o safon ryngwladol ym maes gwyddorau ymddygiad, seminar yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Find out about the latest developments from our blog.

Rydym yn griw cymysg o arbenigwyr mewn sawl maes o Brifysgol Caerdydd a diwydiant.