Ewch i’r prif gynnwys

RemakerSpace Centre

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Image of lab

Mae'r RemakerSpace yn cefnogi ac yn hyrwyddo ail-weithgynhyrchu, gan helpu Cymru i bontio i economi gylchol

Datblygwyd y ganolfan RemakerSpace ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a DSV, drwy'r sefydliad PARC, ac roedd yn bosibl diolch i'r dyraniad "grant economi gylchol" gwerth £500 mil gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2020. Dechreuwyd y ganolfan i gefnogi a hyrwyddo ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio, gan helpu Cymru i fod ar flaen y gad wrth bontio i economi gylchol.

Bydd y ganolfan RemakerSpace yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r materion isod i lywio newidiadau sylfaenol o ran agwedd i'r ffordd rydym yn dylunio, defnyddio ac yn cael gwared ar gynhyrchion

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth defnyddwyr o fanteision ailddefnyddio, atgyweirio ac ail-weithgynhyrchu er mwyn helpu i greu byd mwy cynaliadwy.
  2. Rhoi'r sgiliau a'r cyfarpar i fusnesau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu cyfleoedd masnachol newydd yn seiliedig ar wasanaethau ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio.
  3. Ailfeddwl dyluniad cynhyrchion gan ganolbwyntio ar eu hatgyweirio ac ystyried beth i'w wneud â nhw ar ôl iddynt dorri. Bydd y ganolfan yn galluogi sefydliadau i fanteisio'n llawn ar dechnolegau megis Gweithgynhyrchu Ychwanegol (Argraffu 3D) a datrysiadau arloesol ar gyfer atgyweirio, ail-weithgynhyrchu ac ailddefnyddio cynhyrchion.

Canolfan ddielw yw’r RemakerSpace a fydd yn ymsefydlu yng Nghanolfan SPARK Prifysgol Caerdydd, a disgwylir iddi agor yn 2021.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall RemakerSpace helpu eich busnes i roi economi gylchol ar waith drwy gydol eich cadwyn gyflenwi, cysylltwch â ni.

3DP facility

RemakerSpace yn agor yn gynnar i helpu i ymateb i COVID19

Yn dilyn y Pandemig cyfredol COVID19, mae tîm PARC, Prifysgol Caerdydd a DSV wedi ymuno â'u hymdrechion i helpu Cymru i wynebu'r feirws (dolen i'r datganiad i'r wasg).

Ar ôl cael y rhan fwyaf o'r cyfarpar argraffu 3D ar gyfer y ganolfan RemakerSpace cyn i’r feirws ddatblygu, penderfynodd Sefydliad PARC gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, i ddefnyddio galluoedd RemakerSpace i argraffu 3D i greu cyfarpar diogelu personol (PPE) angenrheidiol ar gyfer gweithwyr y rheng flaen.

Mae ein cynhyrchion yn cynnwys misyrnau wyneb llawn a handlenni i agor drysau heb eu cyffwrdd. Yn ysbryd y ganolfan RemakerSpace, cynhyrchir popeth nid-er-elw, gan dalu costau yn unig. Ar hyn o bryd lleolir ein gweithrediadau argraffu 3D yng nghyfleuster ISO9001 DSV yn Milton Keynes, y DU, ac mae gweithredwyr a hyfforddwyd yn eu cynnal.

Mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ebost os oes gennych gwestiynau neu angen rhagor o wybodaeth am ein galluoedd argraffu neu geisiadau penodol.

Cysylltu

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut gall RemakerSpace helpu eich busnes i roi economi gylchol ar waith drwy gydol eich cadwyn gyflenwi, cysylltwch â ni.