Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Cafodd ein prosiectau gyllid gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) ac Innovate UK.

Mae ein portffolio ymchwil diweddaraf a phresennol hefyd yn cynnwys Partneriaethau Cyfnewid Gwybodaeth (KTPs).

Archwiliwch ein gweithgareddau cydweithredol

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth cyfredol

Ymateb i ddefnyddwyr yn effeithlon (ECR - ail brosiect)

ECR

Mae'r Athro Aris Syntetos wedi derbyn cyllid ymchwil ar gyfer y prosiect 'Defnyddio dysgu peirianyddol i reoli gwallau mewn cofnodion stocrestri'.

Mae'r prosiect yn mynd i'r afael â'r anghysondeb rhwng yr hyn yr ydym yn meddwl sydd gennym mewn stoc (yn seiliedig ar ein system gyfrifiadurol) a'r hyn sydd gennym mewn gwirionedd mewn stoc. Mae hyn yn cyfateb i broblem o bwys pan fydd yn cael ei luosi yn achos miloedd o gynnyrch sy'n cael eu storio mewn lleoedd manwerthu fel arfer.

Prifysgol Caerdydd, EM-Lyon (yr Athro Yacine Rekik) a TU Darmstadt (yr Athro Christoph Glock) fydd yn rhoi’r prosiect, a ariennir gan Ymateb i ddefnyddwyr yn effeithiol (ECR), ar waith ar y cyd. Bydd yn edrych ar sut y gall dysgu peirianyddol helpu i wneud penderfyniadau rheoli mwy cadarn o ran stocrestri yng nghyd-destun cofnodion stoc gwallus. Bydd y prosiect yn cael ei gyflawni yn sgîl cyfranogiad naw o fanwerthwyr mwyaf Ewrop.

Yn un o brosiectau blaenorol ECR, canfu Aris, Yacine a Christoph fod hyd at 60% o gofnodion stocrestri yn wallus, a phan fydd cofnodion y stocrestri yn cael eu cywiro mae modd cynyddu’r gwerthiant 4% i 8%. Gallwch chi ddarllen mwy am y prosiect ar wefan ECR, a thudalennau gwe Sefydliad PARC.

Brother International

Brother International

PARC is supporting Brother International in the creation of its own Forecasting Centre of Excellence.

Completed projects

Warehouse stock

Efficient Consumer Response (ECR)

Investigating inventory inaccuracies to discover whether precise stock-taking can help increase sales.

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

Prosiectau wedi'u cwblhau

an arrangement of salad items

Ocado KTP

A KTP to deliver a live vehicle routing system, an innovative first in the grocery home delivery market.

Accolade wines

Accolade Wines

Improving the forecasting and inventory control capabilities of Accolade Wines and assessing the impact.

an arrangement of salad items

Ocado Group

Understanding the generation and reduction of food waste through a simulation model.

Yeo Valley

Researching flexible and resilient operations and supply chain management strategies.

Qioptiq logo

Qioptic Ltd

Developing and applying a novel inventory control decision support system for closed loop supply chains found in the remanufacturing environment.

Panalpina, Tilburg

Panalpina World transport (service optimisation)

Developing inventory control and 3D printing techniques for service optimization in additive manufacturing.

Panalpina World Transport BV, Tilburg, Netherlands

Panalpina World Transport (inventory reductions)

Developing a demand-driven inventory forecasting model to facilitate inventory reductions.

Cysylltwch â ni

Rydym yn awyddus i ganfod cyfleoedd i weithio gyda diwydiant. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, Yr Athro Aris Syntetos, yn y lle cyntaf i drafod eich gofynion ac adnabod arbenigwyr academaidd addas o fewn ein tîm.