Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Cafodd ein prosiectau gyllid gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) ac Innovate UK.

Mae ein portffolio ymchwil diweddaraf a phresennol hefyd yn cynnwys Partneriaethau Cyfnewid Gwybodaeth (KTPs).

Archwiliwch ein gweithgareddau cydweithredol

Prosiectau cyfredol

Cardiff Business School and European Regional Development Fund logos

Dechrau Ailaddasu - Gweddnewid Cynnyrch a Chydweithio Cysylltiedig

Darllenwch am ein prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ynghylch ailaddasu cynnyrch a'u gwerth ar gyfer yr economi gylchol.

ECR

Ymateb i ddefnyddwyr yn effeithlon (ECR - ail brosiect)

Darllenwch am ail brosiect ECR PARC a fydd yn edrych ar sut y gall dysgu peirianyddol helpu i wneud penderfyniadau rheoli mwy cadarn o ran stocrestri yng nghyd-destun cofnodion stoc gwallus.

Brother International

Brother International

PARC is supporting Brother International in the creation of its own Forecasting Centre of Excellence.

Prosiectau wedi’u cwblhau

Warehouse stock

Efficient Consumer Response (ECR)

Investigating inventory inaccuracies to discover whether precise stock-taking can help increase sales.

Re-Run logo

Resilient Remanufacturing Networks (Re-Run)

Creating a sustainable and resilient world by helping remanufacturers manage their supply chains.

Prosiectau wedi'u cwblhau

an arrangement of salad items

Ocado KTP

A KTP to deliver a live vehicle routing system, an innovative first in the grocery home delivery market.

Accolade wines

Accolade Wines

Improving the forecasting and inventory control capabilities of Accolade Wines and assessing the impact.

an arrangement of salad items

Ocado Group

Understanding the generation and reduction of food waste through a simulation model.

Yeo Valley

Researching flexible and resilient operations and supply chain management strategies.

Qioptiq logo

Qioptic Ltd

Developing and applying a novel inventory control decision support system for closed loop supply chains found in the remanufacturing environment.

Panalpina, Tilburg

Panalpina World transport (service optimisation)

Developing inventory control and 3D printing techniques for service optimization in additive manufacturing.

Panalpina World Transport BV, Tilburg, Netherlands

Panalpina World Transport (inventory reductions)

Developing a demand-driven inventory forecasting model to facilitate inventory reductions.

Cysylltwch â ni

Rydym yn awyddus i ganfod cyfleoedd i weithio gyda diwydiant. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan, Yr Athro Aris Syntetos, yn y lle cyntaf i drafod eich gofynion ac adnabod arbenigwyr academaidd addas o fewn ein tîm.