Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rhoddwn bwyslais cytbwys ar gynaliadwyedd ariannol, amgylcheddol, a chymdeithasol, ac fe adlewyrchir hyn yn ein hymchwil.

Rydym yn adeiladu arbenigedd craidd ym meysydd: rhagweld cadwyn gyflenwi, rheoli eiddo, gwyddorau trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnesau logisteg, ac economeg gludiant er mwyn gwthio gwybodaeth yn ei mewn meysydd sy’n cynnwys:

  • yr economi gylchol a chadwyni cyflenwi dolen gaeedig: rhagweld ac optimeiddio eiddo/cynhyrchu
  • effeithiau atebion gweithgynhyrchu ychwanegol (argraffu 3D) ar wneud penderfyniadau cadwyn gyflenwi
  • gweithgynhyrchu gwasgaredig a’i oblygiadau i fodelu busnes
  • cyflawni’r filltir olaf a’i oblygiadau i optimeiddio cludiant/tradnidiaeth.

Mae'r Ganolfan hefyd ar hyn o bryd yn lletyo swyddfa olygyddol Cyfnodolyn Rheoli Mathemateg yr IMA, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen (OUP).

Cenhadaeth y cyfnodolyn chwarterol hwn yw cyhoeddi ymchwil fathemategol y gellir ei defnyddio'n uniongyrchol neu sydd â photensial amlwg i'w defnyddio gan reolwyr er elw, nid er elw, trydydd parti a sefydliadau llywodraethol/cyhoeddus.

CAMSAC

Mae Sefydliad PARC yn cael ei redeg mewn cydweithrediad agos â Chanolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch Caerdydd (CAMSAC).

Website banner

Canolfan Systemau Gweithgynhyrchu Uwch Caerdydd (CAMSAC)

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol yw CAMSAC sy'n adeiladu ar ein enw da presennol am arwain yn rhyngwladol ymchwil sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu.