Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Ni yw'r unig adran sy'n cynnig hyfforddiant optometreg yng Nghymru ac un o'r mwyaf yn y DU.

Yn y safle Uchaf ar gyfer Optometreg yn The Complete University Guide, 2017 a 2018, a fe enwyd yn 'Ysgol y Flwyddyn' yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2017. Mae gennym ni enw da'n fyd eang am ymchwil ac rydym ni'n ymrwymo i ddarparu addysgu o ansawdd uchel.

Rydym ni hefyd yn rhedeg ein clinig llygaid ein hun. Mae ein haddysgu, ein hymchwil a'n hymarfer clinigol oll wedi'u lleoli mewn adeilad pwrpasol gyda'r cyfleusterau diweddaraf sydd eu hangen i gyflawni ein hamcanion.

Ymchwil

Nod ymchwilwyr arloesol yr Ysgol yw hwyluso'r gwaith o ganfod, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg.

Mae ein hymchwil yn cael effaith real a pharhaus ar ansawdd bywyd a chyfleoedd dysgu i bobl yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym ni'n gwella gofal llygaid ac addysg i blant â syndrom Down, yn gweithio gyda pheirianwyr gofodol blaenllaw i ganfod camau cynharaf dirywiad macwlaidd yn gysylltiedig ag oed, ac yn ymchwilio i ffyrdd newydd o drin clefydau fel cataractau.

Graddiwyd dros 40% o'n cynhyrchion ymchwil yn 'rhagorol yn rhyngwladol' neu well yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008.

Addysgu

Mae ein myfyrwyr yn manteisio ar brofiad ymarferol o ansawdd uchel, cyswllt gyda'n staff academaidd o fri rhyngwladol a'n cyfleusterau pwrpasol.

Hyfforddi'r genhedlaeth newydd o optometryddion

Rydym ni'n  hyfforddi ein myfyrwyr i safon uchel. Roedd 100% o'n graddedigion yn 2017 mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Mae cyfradd llwyddiant ein myfyrwyr yn yr Arholiadau Cymhwyso Proffesiynol optometrig yn gyson o fewn y ddau uchaf yn y DU dros y pedair blynedd ddiwethaf. Mae llwyddo yn yr arholiadau hyn yn hanfodol cyn gallu ymarfer fel optometrydd annibynnol.

Cyfleoedd i Ôl-raddedigion

Mae ein rhaglen ymchwil ôl-raddedig yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i ennill profiad o weithio gydag arweinwyr ymchwil a adnabyddir yn fyd eang, eu timoedd a’u cydweithredwyr, ac i ennill y sgiliau angenrheidiol i ddilyn gyrfa academaidd lwyddiannus ar ôl cwblhau.

Rydym ni'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig yn ogystal â chyrsiau byr drwy Ganolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig Cymru. Y Ganolfan yw'r ganolfan addysg ôl-raddedig gyntaf ar gyfer optometreg yn y byd. Ceir dewis eang o gyrsiau drwy gyfuniad o ddysgu o bell, e-ddysgu a diwrnodau ymarferol.