Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Bydd ein BSc Optometreg yn rhoi gwybodaeth wyddonol a chlinigol fydd angen arnoch i raddio fel optometrydd cyn-gofrestru.

An undergraduate practical session
An undergraduate practical session

Rydym yn cynnig rhaglenni gradd tair a phedair blynedd sy'n arwain at gael gradd BSc (Anrh) mewn Optometreg. Nod y ddau gwrs yw darparu'r sgiliau clinigol gofynnol i chi i sicrhau bod anghenion gofal sylfaenol y cyhoedd yn cael eu diwallu i'r safon uchaf.

Byddwch yn dod yn gyfarwydd â sawl agwedd ar ofal optometrig, gan gynnwys archwiliadau llygaid cyffredinol, dosbarthu sbectolau, ffitio lensys cyffwrdd, anhwylderau golwg deulygad, golwg gwan, cyflyrau lliwiau annormal, ac optometreg bediatrig.

Achredu

Mae ein cwrs yn cynnwys awgrymiadau cwrs llafur gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) a'r corff proffesiynol Optometrig, Y Coleg Optometryddion.

Mae'r cwrs wedi'i achredu'n llawn gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC).

Cyflogadwyedd

Mae 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Fel optometrydd cymwysedig, bydd gennych amrywiaeth eang o opsiynau gyrfaol i chi gyda chyfleoedd gwych i gynyddu. Mae ymarfer preifat, gwasanaeth llygaid yr ysbyty, addysgu, ac ymchwil yn rhai o'r gyrfaoedd sydd ar gael i raddedigion optometreg. Mae cofrestru hefyd yn agor posibiliadau i weithio dramor gan fod cymhwyster Optometreg o'r DU yn uchel ei barch yn fyd-eang.

Mae angen offer arbenigol er mwyn astudio'r BSc Optometreg.