Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Bydd ein BSc Optometreg tair blynedd yn rhoi gwybodaeth wyddonol a chlinigol fydd angen arnoch i raddio fel optometrydd cyn-gofrestru.

An undergraduate practical session
An undergraduate practical session
  • Rhif 1 ar gyfer Optometreg yn The Complete University Guide, 2018.

Bydd y radd hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau optometreg sydd angen arnoch i fodloni gofynion sylfaenol y llygaid a gofal gweledol y cyhoedd.

  • £22 milliwn cyfleuster Optometreg pwrpasol

Mae optometryddion yn cael eu hyfforddi i archwilio'r system weledol a sefydlu eu hiechyd drwy ddiffygion mewn golwg, afiechydon golygol a phroblemau yn gysylltiedig ag iechyd cyffredinol.

Os bydd angen, maent yn darparu cywiriad plygiannol gan ddefnyddio cyfarpar optegol fel sbectol a lensys cyffwrdd.

Achredu

Mae ein cwrs yn cynnwys awgrymiadau cwrs llafur gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) a'r corff proffesiynol Optometrig, Y Coleg Optometryddion.

Mae'r cwrs wedi'i achredu'n llawn gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC).

Cyflogadwyedd

Mae 100% o'n myfyrwyr mewn cyflogaeth broffesiynol neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis o raddio. Mae gennym gyfradd pasio'r asesiad terfynol uchel yn gyson (91% 2016, 92% 2015).

Rydym yn rhoi gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy sydd angen ar unrhyw fyfyriwr y gwyddorau iechyd a bywyd. Mae'r dull hwn yn eich paratoi at heriau'r proffesiwn, a fydd yn digwydd yn ystod eich gyrfa, a fydd yn eich galluogi chi i ymgymryd a mwynhau datblygiad proffesiynol parhaol.

Gall dull gweithredu o'r fath olygu na fyddwch yn cael eich ynysu o ddewisiadau gyrfaol eraill.

  • 91% cyfradd pasio’r asesiad olaf, 2016
  • 100%o fyfyrwyr mewn cyflogaeth broffesiynol neu astudiaeth bellach

Mae angen offer arbenigol er mwyn astudio'r BSc Optometreg.