Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol, lle mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan ein hacademyddion rhagorol.

Optom PGR

Mae yna bedair thema ac o fewn pob un ceir yr ymchwil canlynol:

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio mewn timoedd amlddisgyblaethol. Mae hyn yn eu galluogi i weithio'n gydweithredol ac i rannu gwybodaeth/sgiliau gyda phobl o wahanol gefndiroedd gwyddonol.

Cefnogi Ymchwil ac hyfforddiant

Mae ein myfyrwyr PhD mewn cysylltiad rheolaidd gyda'u goruchwylwyr academaidd. Mae gan bob myfyriwr ymchwil ddesg a chyfrifiadur dynodedig mewn swyddfa a rennir gyda myfyrwyr eraill yn adeilad blaengar Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Mae ymchwilwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn hyfforddiant trosglwyddo sgiliau a datblygiad personol/gyrfaol yn yr Ysgol ac yn yr Academi Ddoethurol.

Eich dyfodol

Mae'r rhai hynny sy'n llwyddo i ennill eu gradd ymchwil yn cael swydd sy'n berthnasol i'w llwyddiant academaidd o fewn chwe mis wedi graddio. Mae swyddi posibl yn cynnwys cymrodoriaethau ôl-ddoethurol sy'n arwain at ddarlithyddiaethau o fewn prifysgolion, uwch benodiadau o fewn Ymddiriedolaethau'r GIG ac apwyntiadau gwasanaeth proffesiynol o fewn prif gwmnïau Optometrig, cyfleusterau ymchwil a ariennir gan y Llywodraeth (e.e. 'synchrotrons'), cwmnïau fferyllol, a diwydiannau eraill.

Optom 288

School of Optometry and Vision Sciences Postgraduate Research Brochure

26 February 2019

Download a copy of the postgraduate research brochure for the School of Optometry and Vision Sciences.

PDF

Your future

Those who successfully gain their research degree generally find employment relevant to their academic achievement, within six months of graduation. Potential jobs are post-doctoral fellowships leading to lectureships within universities, senior appointments within NHS Trusts, and professional service appointments within major optometric companies, government-funded research facilities (eg synchrotrons), pharmaceutical companies, and other industry.

Mae’r cyfleusterau yma yn rhagorol gydag adeilad sy’n darparu gofod ymchwil pwrpasol. Mae llawer o gyfleoedd ar lefel lleol a rhyngwladol i gyflwyno eich ymchwil eich hun i'r gymuned wyddonol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r cyhoedd. Yn ystod fy amser yn gweithio yn ymarferol, sylweddolais werth ac effaith ymchwil ar gyfer cleifion. Mae'n gyffrous i wybod y bydd fy ymchwil yn gwneud gwahaniaeth i ansawdd ac effeithiolrwydd gofal llygaid.

Tamsin Callaghan, Myfyriwr PhD

Mwy o wybodaeth

Ceisiadau

Am ymholiadau cyffredinol am geisiadau cysylltwch â'r Tîm Ymchwil Ôl-raddedig. Efallai yr hoffech chi ddarllen ein gwybodaeth ar gyfer ceisiadau i astudio graddau ymchwil yn Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.Rydym yn croesawu myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gwyddonol yn cynnwys: biocemeg, bioleg, y biowyddorau, geneteg, meddygaeth, bioleg foleciwlaidd, niwrowyddoniaeth, optometreg, ffiseg, seicoleg, swoleg ayyb.

Ariannu

Mae sichrau cyllid yn mynd i fod yn ystyriaeth bwysig i chi fel myfyriwr ôl-raddedig. Mae yna rai opsiynau ar gael, yn cynnwys beth rydym ni'n ei gynnig a beth a gynigir gan gyrff allanol.

Dysgwch mwy am ariannu eich gradd ymchwil.

Bod yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Dysgwch mwy am ein graddau ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys cefnogaeth i ymchwilwyr, cyfleusterau a'n diwylliant ymchwil.