Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb, amrywiaeth ac Athena SWAN

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o'n gweithgareddau.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysedd ac i Athena SWAM ym mhob un o'n gweithgareddau.

Mae gan yr Ysgol Bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Athena SWAN ei hun, sy'n cwmpasu cyrychiolaeth ar draws yr Ysgol. Dyma aelodau pwyllgor yr Ysgol:

 • Carline Beaumont, Rheolwr yr Ysgol (Cadeirydd)
 • Yr Athro Marcela Votruba, Pennaeth yr Ysgol (Dirprwy Gadeirydd)
 • Dr Lydia Harper,  Cynrychiolydd Allanol
 • Jon Baston, Optometrydd Proffesiynol
 • Savitha Radhakrishnan, Cynghorwr Adnoddau Dynol
 • Judith Colwill, gwasanaethau cymorth
 • Dr Irina Erchova, ymchwil academaidd
 • Liz Crispie, gwasanaethau cymorth
 • Dr Barbara Ryan, ymchwil academaidd
 • Dr Phil Lewis, ymchwil academaidd
 • Luke Davies, gwasanaethau cymorth.

Mae'r pwyllgor yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn i gydlynu, rheoli ac adolygu'r gweithredoedd sydd angen er mwyn cefnogi polisiau a mentrau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n berthnasol i staff a myfyrwyr mewn cysylltiad â'r Rheolwyr Cydraddoleb yn yr adrannau Llywodraethu ac Adnoddau Dynol.

Dyfarnir gwobr Efydd Athena SWAN i'r Brifysgol ac i'r Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Mae'r Ysgol wedi cynnal y statws hynny ers 2010. Mwy fwy o wybodaeth ar gael ar dudalenn gwe'r Ysgol am Athena SWAN.

Os oes gennych ymholiad am waith Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Athena SWAN yr Ysgol, cysylltwch â Rheolwr yr Ysgol, Carline Beaumont ar 029 20874694 neu BeaumontCP@Cardiff.ac.uk.