Ewch i’r prif gynnwys

Airbus yn lansio Canolfan Arloesedd Seiber

26 Mehefin 2019

People at the official opening of the Cyber Innovation Hub

Mae canolfan arloesedd Airbus sy'n meithrin perthnasedd er mwyn mynd i'r afael â seiberddiogelwch wedi'i lansio yng Nghasnewydd.

Ymunodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Colin Riordan, â Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates AC, i nodi agoriad swyddogol y Ganolfan Arloesedd Seiber yng nghyfleuster Airbus yng Nghasnewydd.

Mae'r ganolfan yn gartref i fentrau ymchwil blaenllaw ym maes seiberddiogelwch, canolfannau meithrin, cyflymyddion a phartneriaethau ymchwil academaidd. Ymhlith y prif feysydd ymchwil mae gwarchod rheolaeth ddiwydiannol a systemau sy'n hanfodol o ran diogelwch, deall ffactorau dynol seiberddiogelwch, a deallusrwydd artiffisial a dadansoddi data.

Yn ôl yr Athro Riordan: "Dyma'r datblygiad cyffrous diweddaraf mewn perthynas hirhoedlog rhwng Airbus, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd. Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn hanfodol wrth feithrin cynghreiriau rhwng y byd academaidd a byd diwydiant, ac Ymchwil a Datblygu ar raddfa. Bydd gwaith ymchwil gan academyddion a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn rhan annatod o'r ganolfan. Mae cyfnewid gwybodaeth a chydweithio yn nodweddiadol o'n perthynas gydag Airbus.

"Rwy'n arbennig o falch â'r ffaith bod cynifer o ddisgyblaethau ar draws y Brifysgol yn ymgysylltu ag Airbus – mae gennym brosiectau yn y gorffennol a'r presennol ym meysydd ffiseg, peirianneg, cyfrifiadureg a seicoleg – a bod ein perthynas o fudd i fyfyrwyr drwy ddarlithoedd gwadd, lleoliadau ac ysgoloriaethau."

Mae partneriaeth Airbus gyda Chaerdydd wedi tyfu o secondiad unigol yr Athro Pete Burnap o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg gydag Airbus dair blynedd yn ôl. Mae Dr Phil Morgan bellach yn rhan o'r Brifysgol, yn ogystal â myfyrwyr PhD wedi'u hariannu a lleoliadau i fyfyrwyr. Bydd Cydymaith Ymchwil yn ymuno â'r tîm cyn bo hir.

"Wrth weithio ar y cyd, mae'r bartneriaeth wedi dwyn dros £5M o fuddsoddiad i Ganolfan Rhagoriaeth Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch yn y Brifysgol, gan beri i'r maes cymharol newydd hwn o ymchwil i ddatblygu'n un lle rydym yn arwain y DU ac Ewrop," meddai'r Athro Riordan.

Ychwanegodd yr Athro Burnap: "Mae'r Ganolfan Dadansoddeg Seiberddiogelwch wedi ein cydnabod fel un o'u Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd, gan ddefnyddio ein harbenigedd ym maes dadansoddi seiberddiogelwch yn rhan o strategaeth Llywodraeth y DU o atgyfnerthu gwydnwch y wlad yn wyneb ymosodiadau seiber."

Lansiodd Prifysgol Caerdydd y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch gydag Airbus a Llywodraeth Cymru yn 2017. Mae'n uned ymchwil academaidd flaenllaw yn y DU ar gyfer dadansoddeg seiberddiogelwch ac yn datblygu ffyrdd newydd o warchod rhwydweithiau TG corfforaethol, eiddo deallusol ac isadeiledd cenedlaethol hanfodol rhag ymosodiadau seiber.

Yn ôl Dr Kevin Jones, Pennaeth Arloesedd Seiber gydag Airbus: "Mae lansio'r Ganolfan Arloesedd Seiber yn gydnabyddiaeth o bwysigrwydd strategol y rhaglen ymchwil ac arloesedd seiberddiogelwch i Airbus. Mae'n dangos ymrwymiad y cwmni i seiberddiogelwch ac ymchwil i warchod busnes a systemau hanfodol, ac yn cydnabod gwerth yr ecosystem seiberddiogelwch yng Nghymru."