Ewch i’r prif gynnwys

Dyfarnu canolfan ragoriaeth seibr-ddiogelwch gyntaf Cymru

22 Awst 2018

Dr Pete Burnap

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â rhestr nodedig o sefydliadau academaidd sy'n helpu i wneud y DU y lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein ynddo.

Mae'r Brifysgol wedi'i henwi yn Ganolfan Ragoriaeth mewn Ymchwil Seibr-ddiogelwch gan Ganolfan Seibr-ddiogelwch Genedlaethol y DU (NCSC), y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill y statws hwn.

Mae'r dyfarniad yn gydnabyddiaeth o'r ymchwil rhagorol yn rhyngwladol a ddatblygwyd yn y Brifysgol dros nifer o flynyddoedd, a bydd yn caniatáu i academyddion fwydo'n uniongyrchol i strategaeth Llywodraeth y DU sy'n sicrhau bod y wlad yn gallu gwrthsefyll ymosodiadau seibr yn well.

At hynny, fel Canolfan Ragoriaeth bydd y Brifysgol yn meithrin talent ifanc ac yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes seibr-ddiogelwch.

Lansiwyd yr NCSC yn 2016 fel rhan o'r GCHQ i helpu i warchod gwasanaethau hanfodol y DU rhag ymosodiadau seibr, rheoli digwyddiadau mawr a gwella diogelwch sylfaenol Rhyngrwyd y DU drwy welliannau technolegol a chyngor i ddinasyddion a sefydliadau.

Ers hynny mae wedi atal miloedd o ymosodiadau, darparu cymorth hanfodol i Luoedd Arfog y DU a rheoli cannoedd o ddigwyddiadau.

Mae Caerdydd yn ymuno â rhestr nodedig o sefydliadau academaidd sy’n helpu i gefnogi cenhadaeth yr NCSC, gan gynnwys Prifysgolion Rhydychen, Caergrawnt, Bryste a Choleg y Brifysgol Llundain.

Fel rhan o'r cynllun, bydd Prifysgol Caerdydd yn benodol yn canolbwyntio ar sut y gellid defnyddio deallusrwydd artiffisial i fonitro, dynodi a mynd i'r afael ag ymosodiadau seibr.

Pete Burnap

"Rydym ni wrth ein bodd i gael y gydnabyddiaeth hon sy'n tystio i'n hanes hir o ragoriaeth ymchwil mewn seibr-ddiogelwch."

Yr Athro Pete Burnap, Lecturer

“Our core identity is the interdisciplinary fusion of artificial intelligence and cybersecurity, a concept we call Cyber Security Analytics. AI is at the heart of the UK government’s industrial strategy and our aim is to innovate with AI to improve automated cyber threat intelligence and support decision making and policy responses to make the UK more secure for individuals, business and the government.

“We are proud to be the first Welsh university to be recognised by NCSC for our cyber research capability, and we hope to build on the impressive expertise that already exists across the region between academia, government and business.”

Vice-Chancellor Professor Colin Riordan said: “The recognition afforded by the National Cyber Security Centre is validation of the University’s world-leading expertise in this area, and further demonstrates the real-world impact that our research has on the UK as a whole.

“At a time when threats to our critical infrastructure have never been greater, it’s particularly encouraging to see Cardiff University research contributing to efforts to detect and deter cyber-attacks.”

Minister for Digital, Margot James said: “These universities are doing fantastic research in cyber security and they are rightly being recognised for their pioneering work...”

“Mae gennym rai o'r meddyliau gorau yn y byd sy'n gweithio yn y maes ac o ganlyniad i’r cynllun hwn, gallant nawr ein helpu i lunio ein Strategaeth Diogelwch Seiber Genedlaethol a datblygu talent a gwasanaethau'r dyfodol.”

Margot James AS, Gweinidog dros Faterion Digidol

Secretary of State for Wales, Alun Cairns said: “Cardiff University’s recognition as an Academic Centre of Excellence in Cyber Security Research not only cements Wales’ position as a world class provider of higher education but also highlights Wales’ ambition to lead the way in training cyber specialists...”

“Wrth i bwysigrwydd diogelwch seiber barhau i gynyddu, mae'n wych gweld y bydd gan Gymru rôl hanfodol wrth ddatblygu’r sgiliau a meithrin y gallu angenrheidiol i wrthsefyll seiber-ymosodiadau pryd bynnag a ble bynnag y maent yn digwydd.”

Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru