Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Arloesedd i Drawsnewid Busnesau Bach a Chanolig Cymru gyda Deallusrwydd Artiffisial

23 Mai 2019

Woman working on laptop at Airbus

Bydd busnesau Cymru yn elwa o ganolfan arloesedd newydd ar gyfer gwyddor data i ddefnyddio dulliau blaengar wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Bydd y Cyflymydd Arloesedd Data (DIA) yn ymateb i'r galw gan Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh) sydd ag uchelgais i integreiddio AI i galon eu busnes ond sydd heb arbenigedd gwyddor data i'w helpu i dyfu.

Wedi'i hariannu gan £1.8m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae'r Cyflymydd yn cynnig cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw. Bydd hyn yn sail ar gyfer mynd ati'n gyflym i ddatblygu syniadau newydd ynglŷn â'r ffordd orau o ddefnyddio data o fewn gweithrediadau cwmnïau o ddydd i ddydd.

Mae croeso i fusnesau bach a chanolig sy'n chwilio am ffyrdd o arloesi gyda data ac AI fynd i ddigwyddiad lansio’r Cyflymydd gyda'r nos ar 18 Mehefin.

“Mae'n fenter hynod gyffrous sy'n cael ei hysgogi gan y galw,” meddai cyd-gyfarwyddwyr y DIA, yr Athrawon Roger Whitaker a Pete Burnap.

“Datblygwyd y cysyniad o’r cyflymydd ar ôl i ni ddechrau cael nifer gynyddol o ymholiadau gan fusnesau yn gofyn i ni sut y gallent ddefnyddio eu data i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

“Ein gweledigaeth yw cyfrannu at gryfder busnesau yng Nghymru drwy wyddor data. Rydym am ysbrydoli cwmnïau bach i integreiddio modelu data, peirianneg a dadansoddi yn eu harferion. Rydym yn annog cwmnïau i weithredu nawr - mae gennym gyllid tan Awst 2021 ”

Mae gan brototeipiau cyflym cydweithredol y Cyflymydd gyda busnesau bach a chanolig nodau diffiniedig - er enghraifft, i edrych ar yr hyn y gellir ei ddysgu drwy edrych ar setiau data sy’n bodoli yn barod i helpu gynnyrch neu wasanaeth newydd i gyrraedd y farchnad - a gall hwyluso mynediad at bartneriaid ychwanegol sydd ag arbenigedd a gwybodaeth flaenllaw.

Mae nifer o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru eisoes yn manteisio ar arbenigedd Caerdydd.

Dywedodd Chrissy Woodman, Cyfarwyddwr Sustainable Energy Ltd, o Gaerdydd: "Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda'r Cyflymydd Arloesedd Data ac yn elwa o'u sgiliau a'u gwybodaeth data i'n helpu i ddatblygu ein atebion rhwydwaith ynni dinas glyfar."

Mae'r Cyflymydd yn cydweithio â busnesau bach a chanolig yn rhanbarth ‘Dwyrain Cymru', sy'n cwmpasu Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam a Sir y Fflint.

Cynhelir digwyddiad sy'n agored i bobl â gwahoddiad yn unig o 5.30pm i 7.30pm ddydd Mawrth 18 Mehefin yn Milk & Sugar, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH. Bydd yn dwyn ynghyd amrywiaeth o siaradwyr o fusnesau bach a chanolig, Llywodraeth Cymru a'r DU a Phrifysgol Caerdydd.

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael. Cysylltwch â dia@caerdydd.ac.uk i gadw eich lle.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.