Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch

Mae Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch (CCSR) Prifysgol Caerdydd yn uned ymchwil academaidd flaenllaw ar gyfer dadansoddeg seiberddiogelwch ar draws y DU gyfan. Rydym yn canolbwyntio ar gyfuno gwyddoniaeth ddata a dulliau deallusrwydd artiffisial ag arbenigedd rhyngddisgyblaethol ym meysydd risgiau seibr, dealltwriaeth o fygythion, canfod cyrchoedd ac ymwybyddiaeth sefyllfaol.

Rydym yn cael ein cydnabod gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg fel Canolfan Rhagoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seiberddiogelwch.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall, esbonio a modelu ymddygiadau a rhyngweithiadau yn y seiberofod gan ddefnyddio arbenigedd o gyfrifiadureg, gwyddorau data, troseddeg a chysylltiadau rhyngwladol.

Darparu amrediad o gyfleoedd PhD yn ogystal â graddau israddedig ac ôl-raddedig sy’n canolbwyntio ar y diwydiant mewn seiberddiogelwch, deallusrwydd artiffisial, gwyddorau data a dadansoddeg.

Ers 2012, rydym wedi derbyn mwy na £7 miliwn mewn cyllid i gefnogi ymchwil seiberddiogelwch allanol.

Rydym yn dod â chydweithwyr o blith y cyhoedd, diwydiant a’r byd ymchwil at ei gilydd i fynd i’r afael â heriau seiberddiogelwch go iawn sy’n wynebu’r DU a sefydliadau rhyngwladol.