Ewch i’r prif gynnwys

TeloNostiX yn fuddugol yn y Gwobrau Arloesedd

28 Mehefin 2018

Innovation & Impact Award
Tîm TeloNostiX yn derbyn Gwobr Dewis y Bobl: Yr Athrawon Duncan Baird a Chris Fegan, Dr Kevin Norris, yr Athro Chris Pepper, Dr Joe Birkett, gyda Llywydd Prifysgol Caerdydd a’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, a Dr Ian Campbell, Cadeirydd Gweithredol Dros Dro Innovate UK

Mae prawf sy’n daragon pa mor ymosodol yw mathau cyffredin o ganser wedi ennill ‘Gwobr y Bobl’ yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd.

Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, TeloNostiX, cwmni lled braich o Brifysgol Caerdydd, datblygwyd adnodd prognostig sy’n helpu clinigwyr a chleifion i ddeall yr angen tebygol am driniaeth ac i ddewis y driniaeth fwyaf priodol.

Cymerodd tua 350 o bobl yng nghystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol ‘Gwobr y Bobl’ yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith – a phleidleisiodd mwy na hanner ohonynt dros TeloNostiX.

Gall y prawf ragweld canlyniad mathau cyffredin o ganser fel canser y fron a Lewcemia Lymffositig Cronig (LLC). Mae’n seiliedig ar ddadansoddi hyd telomerau - capiau sydd ym mhennau cromosomau sy’n amddiffyn gwybodaeth genetig rhag niwed.

Mae’r dechnoleg - a elwir yn Ddadansoddiad Hyd Telomer Unigol (STELA) - wedi’i defnyddio gan TeloNostiX diolch i gydweithrediad agos, 10 mlynedd rhwng yr Athrawon Duncan Bird, Christopher Fegan a Christopher Pepper yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

https://youtu.be/Qwyja27vckU

Dywedodd yr Athro Baird, Prif Swyddog Technoleg, TeloNostiX: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill gwobr 'Dewis y Bobl' yn 20fed Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd. Mae nifer y pleidleisiau yn dangos sut mae canser yn effeithio ar fywydau cynifer o bobl. Bydd ein profion yn caniatáu i gleifion canser a’u clinigwyr wneud penderfyniadau clinigol ynghylch eu clefyd, ac rydym yn edrych ymlaen at sicrhau bod y prawf ar gael i gleifion yn y dyfodol agos."

Enillodd Linda Hazzard, o Weston-Super-Mare, iPad gwerth £300 ar ôl pleidleisio i TeloNostix – ac am gynnig crynodeb buddugol.

Eglurodd Linda: "A minnau’n glaf claf Lewcemia Lymffositig Cronig fy hun, ac wedi bod yn Gwylio ac Aros ers 7 mlynedd a heb syniad o hyd pryd y bydd angen triniaeth arna i, byddai cael rhagfynegiad mwy cywir o fy haint wedi bod mor werthfawr. Gall y math hwn o wybodaeth newid bywyd claf sydd newydd gael diagnosis er mwyn eu galluogi i wneud penderfyniadau mwy cywir am eu dyfodol."

Dr Ian Campbell, Cadeirydd Gweithredol Dros Dro Innovate UK a gyflwynodd Gwobr Dewis y Bobl.

"TeloNostiX yw’r enghraifft berffaith o sut y gall ymchwil academaidd drawsnewid cymdeithas," meddai Dr Campbell. "Mae pob un o’r prosiectau buddugol heno wedi dangos sut y gellir defnyddio gwybodaeth academaidd ac ymchwil i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol ac annog twf economaidd, gan ddod â manteision i bawb."

Fe gyflwynwyd pedair o wobrau eraill yn y Gwobrau Arloesedd ac Effaith:

WCPP

Gwobr Effaith ar Bolisi

Gwella polisi a chyflenwi gyda'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru: Bu Ysgol Busnes Caerdydd, y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru a Llywodraeth Cymru'n cydweithio i wella polisi cyhoeddus.

International impact

Gwobr Effaith Ryngwladol

Datblygu Canolfan Ragoriaeth Dadansoddeg Seibr-ddiogelwch gydag Airbus: Ymunodd Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd ac Informatics ag Airbus UK i greu canolfan yn arbenigo ar ddadansoddeg seibr-ddiogelwch.

Business innovation

Gwobr Arloesedd Busnes

Canfod difrod i arfwisg y corff gyda Microsemi Semiconductor Ltd: Datblygodd Ysgol Peirianneg Caerdydd a Microsemi ddyfais i ganfod difrod ar arfwisg corff filwrol.

SHRN

Innovation in Healthcare Award

Building a schools health research network with Public Health Wales: Cardiff School of Social Sciences and Public Health Wales collaborated to build a national database of school health statistics to shape policy.

Trefnir y Gwobrau Arloesedd ac Effaith gan Rwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd, ac maent wedi bod yn hyrwyddo'r partneriaethau rhwng y Brifysgol â busnesau ers dros ugain mlynedd.

https://youtu.be/lbULkuypHeE