Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Hyrwyddo ein cysylltiadau â Tsieina

18 Hydref 2012

Y Brifysgol yn croesawu uwch swyddogion o Lysgenhadaeth Tsieina.

Honorary Consul for India

11 Hydref 2012

University Council member appointed to post.

Amodau gwarthus y diwydiant llongau’n cael eu datgelu

23 Awst 2012

Mae fersiwn wedi’i diweddaru o waith clasurol Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, yn amlygu hyfforddiant gwael, criwiau rhy fach, oriau hir a blinder yn y diwydiant llongau rhyngwladol modern.

Myfyriwr o New Delhi yn ennill Ysgoloriaeth y Jiwbilî

20 Awst 2012

Bydd Ms Udita Bhalla, ysgolhaig o New Delhi yn India, yn ymuno ag Ysgol Fusnes Caerdydd ym mis Medi i gyflawni MBA gydag ysgoloriaeth lawn a ddyfarnwyd gan y Cyngor Prydeinig.

Lluniau o lewpard ac arth

17 Awst 2012

Mae lluniau prin o lewpard brith Sunda ac arth Malaia wedi’u tynnu gan Ganolfan Maes Danau Girang, sy’n cael ei rhedeg gan Ysgol y Biowyddorau yn Borneo.

Ymgais record y byd Tuk Tuk

15 Awst 2012

Mae myfyriwr gradd o Brifysgol Caerdydd, a helpodd sefydlu The Tuk Tuk Educational Trust, wedi cychwyn ar gymal y DU o daith o gwmpas y byd i hybu a hyrwyddo addysg.

Welsh pupils alongside Chinese classmates

10 Gorffennaf 2012

Mae disgyblion ysgolion cynradd o Gaerdydd wedi bod yn eistedd wrth cyd-ddisgyblion newydd mewn ysgol yn Chongqing er mwyn cael gwersi mewn iaith a diwylliant Tsieina, drwy garedigrwydd Sefydliad Confucius y Brifysgol.

Tirlithriad yn Wganda

29 Mehefin 2012

Yn ystod taith i Wganda ar ran Vale fôr Africa gwelodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, olion y tirlithriadau a ddinistriodd dri phentref ar lechweddau Mynydd Elgon.

Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28 Mehefin 2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las.

Croesawu myfyrwyr Fulbright i Gymru

26 Mehefin 2012

Caerdydd yn cynnal ail Sefydliad Haf ar y cyd ar gyfer myfyrwyr blaenllaw o’r UD.