Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol yn ychwanegu at lwyddiannau'r ffeiriau gyrfaoedd yn Tsieina ac yn denu'r recriwtwyr gorau

05 Hydref 2016

China Careers Fair

Ymunodd Prifysgol Caerdydd â'i phartneriaid yng Nghynghrair GW4 (Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg) i gynnal Ffeiriau Gyrfaoedd yn Beijing a Shanghai, gan ychwanegu at lwyddiannau'r digwyddiad cyntaf, a gynhaliwyd yn Shanghai y llynedd.

Llwyddodd Ffeiriau Gyrfaoedd GW4 yn Tsieina i ddenu'r cyflogwyr mwyaf blaenllaw o fyd recriwtio graddedigion, gan gynnwys sefydliadau megis Abercrombie & Fitch, Apple, IBM a Nielsen, ymhlith eraill.

Yn dilyn poblogrwydd Ffair Gyrfaoedd GW4 yn 2015, cymerodd mwy o recriwtwyr blaenllaw o ardal Asia a'r Môr Tawel ran yn nigwyddiadau eleni.

Cafwyd canmoliaeth gan gyflogwyr am nifer y graddedigion o safon a oedd yn bresennol, ac am ba mor drefnus oedd y digwyddiad.

Dywedodd Leaf Ye, Uwch Recriwtiwr, Abercrombie & Fitch (Asia): "Roedd Ffeiriau Gyrfaoedd GW4 yn cynnig cyfle arbennig o dda i Abercrombie & Fitch gysylltu â grŵp amrywiol o raddedigion â chefndiroedd academaidd o safon, ynghyd â phroffil cyflogadwyedd cryf. Fe wnaethon ni fwynhau'r profiad cofiadwy iawn hwn, a'r cyfle i gwrdd ag ymgeiswyr mor wych. Roedd fy nhîm yn gwerthfawrogi'r gwahoddiad i'r ffeiriau llwyddiannus hyn, ac rydyn ni'n edrych ymlaen yn barod at gymryd rhan y flwyddyn nesaf."

Llwyddodd Ffeiriau Gyrfaoedd GW4 i gynyddu nifer y cyfleoedd oedd ar gael i raddedigion Tsieineaidd o Brifysgol Caerdydd gael swydd, yn ogystal â chyfrannu at enw da cynyddol y sefydliad ar lefel fyd-eang.

Dywedodd Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd: "Rwy'n hynod falch bod Ffeiriau Gyrfaoedd GW4 wedi cael ymateb mor gadarnhaol yn Tsieina. Mae'r ffaith i'r digwyddiadau hyn fod mor llwyddiannus yn amlygu safon uchel ein graddedigion, a gwaith caled ein cydweithwyr yn yr adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.  Rydyn ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, a gobeithiwn ddenu llawer mwy o recriwtwyr a graddedigion blaenllaw."

Helpodd Kirsty McCaig, Rheolwr Cyswllt Cyflogwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, i drefnu'r digwyddiadau. Meddai: "Yn sgîl llwyddiannau'r ffeiriau diweddar yn Shanghai a Beijing, ac o ystyried bod dwywaith nifer y graddedigion a chyflogwyr wedi mynd iddynt o gymharu â'r llynedd, braf yw gweld bod y rhaglen hon bellach yn cael ei hystyried yn ddigwyddiad 'hanfodol' yn nyddiaduron recriwtwyr graddedigion blaenllaw yn Tsieina."

Cynhaliwyd y ffeiriau fel rhan o bartneriaeth gyrfaoedd Cynghrair GW4, sy'n dod â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerwysg ynghyd.  Gan fod Ffeiriau Gyrfaoedd GW4 yn Tsieina yn gynyddol boblogaidd, rydym yn paratoi i allu croesawu mwy fyth o arddangoswyr a graddedigion i'r digwyddiad y flwyddyn nesaf.

Rhannu’r stori hon