Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Pain Management

Rheoli’r Poen

25 Awst 2016

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn dathlu 20 mlynedd o ddarparu addysg poen i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws y byd

WHO CC Meeting Glasgow

Ar flaen y gad yn gwella bydwreigiaeth

24 Awst 2016

Canolfan datblygu bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael ei dynodi'n ganolfan swyddogol ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd

Taiwan Scene

Profiad o gynllunio iaith

16 Awst 2016

Dirprwyaeth o Daiwan yn ymweld ag Ysgol y Gymraeg i gael gwybod rhagor am ymchwil ym maes cynllunio iaith

Mountain Chicken Frog

Gwersi ar gyfer cadwraeth

11 Awst 2016

Clefyd ffwngaidd marwol yn achosi dirywiad trychinebus i rywogaeth broga'r ffos

VC Lunch

Golwg ar Gaerdydd i gynrychiolwyr o Tsieina

3 Awst 2016

Y Llywydd a’r Is-Ganghellor yn rhoi amlinelliad uniongyrchol o un o brifysgolion blaenllaw Grŵp Russell

Signatures

Cryfhau cydweithio â Tsieina

18 Gorffennaf 2016

Ysgol Deintyddiaeth yn agor rhaglenni meistr i fyfyrwyr o Brifysgol Feddygol Tsieina

Cityscape

Dinasoedd iachach a mwy gwyrdd

13 Gorffennaf 2016

Ymchwil newydd i lunio dinasoedd Malaysia

Developing links with China

Datblygu cysylltiadau gyda Tsieina

5 Gorffennaf 2016

Caerdydd yn datblygu cysylltiadau strategol gyda Tsieina drwy raglen datblygiad proffesiynol newydd

Professor Colin Riordan with VC of University of Namibia

Trawsnewid bywydau yn neheubarth Affrica

27 Mai 2016

Is-Ganghellor Prifysgol Namibia yn canu clodydd gwaith Prosiect Phoenix

Professor Stuart Allan signs the new agreement with Associate Professor Dr Shahzad Ali of Bahauddin Zakariya University, Pakistan.

Meithrin cysylltiadau â Phacistan

10 Mai 2016

Llofnodi Cytundeb Myfyrwyr Ymweliadol