Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Myfyrwyr yn cerdded gyda'i gilydd

Myfyrwyr yn ymweld ag UDA yn rhan o neges gwrth-hiliaeth Urdd Gobaith Cymru

6 Medi 2023

Mae’n 60 mlynedd eleni ers bomio Eglwys y Bedyddwyr ar 16th Street yn Birmingham, Alabama

Dau ddyn yn edrych ar y camera wrth iddyn nhw ddal dogfen bartneriaeth strategol

Caerdydd ac Illinois yn arwyddo Partneriaeth Strategol

26 Mehefin 2023

Mae’r prifysgolion wedi dod at ei gilydd ehangu effaith

Mae cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Namibia ac Uchel Gomisiwn Namibia yn cael eu llun wedi’i dynnu o amgylch bwrdd sydd wedi'i orchuddio â lliain coch gyda logo Prifysgol Cymru arno. Mae baneri Namibia a Chymru ar eu llaw dde.

Partneriaeth newydd rhwng prifysgolion i wella gallu academaidd yng Nghymru a Namibia

22 Mehefin 2023

Cytundeb pum mlynedd i feithrin partneriaethau teg a chydweithredol

Wide shot of farmland in New Zealand

Cymru a Seland Newydd yn rhannu gwersi amgylcheddol

22 Mehefin 2023

Mae academyddion yn dod at ei gilydd i gymharu a rhannu arferion gorau

Shot camera canolig o fenyw yn edrych ar y camera.

Cydnabod academydd yn rhyngwladol am ei gwaith yn hyrwyddo amlieithrwydd

26 Mai 2023

Dyfarnwyd y Chevalier dans l'Ordre National du Mérite i’r Athro Claire Gorrara

A singer stands on stage and sings in the foreground with a guitar player in the background

Cerddorion yr iaith Gymraeg a’r iaith Māori dan y llifolau

3 Mai 2023

Mae ymchwilwyr yn astudio beth mae'n ei olygu i fod yn perfformio mewn iaith leiafrifol

Mae dau ddyn sy’n gwisgo siwtiau yn eistedd wrth fwrdd â lliain arno sy’n dwyn logo Prifysgol Caerdydd

Partneriaeth strategol gyntaf gydag un o brifysgolion UDA

25 Ebrill 2023

Mae’r cytundeb gyda Phrifysgol Wyoming yn cynnig cyfleoedd rhyngwladol i staff a myfyrwyr

Image of school children running towards the camera

Sefydliad wedi’i greu gan gynfyfyrwyr Caerdydd, ac un o bartneriaid y brifysgol, i adeiladu meithrinfa 'arloesol' yn Kenya

5 Ebrill 2023

Dau o bartneriaid Dyfodol Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd – yn dod ynghyd i greu amgylchedd dysgu diogel ar gyfer plant yn Kenya.

Cryfhau sail gwyddoniaeth a pheirianneg Wcráin

29 Mawrth 2023

Cyllid gan UUKi/Ymchwil ac Arloesedd y DU yn helpu Prifysgol Caerdydd i ehangu ei chymorth i brifysgol bartner yn Wcráin

Llysgennad Tsieina yn y DU yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

12 Gorffennaf 2022

Bu’r Llysgennad Zheng Zeguang yn trafod dulliau o wella cysylltiadau a chydweithio