Ewch i’r prif gynnwys

Rhyngwladol

Myfyrwyr yn cerdded gyda'i gilydd

Myfyrwyr yn ymweld ag UDA yn rhan o neges gwrth-hiliaeth Urdd Gobaith Cymru

6 Medi 2023

Mae’n 60 mlynedd eleni ers bomio Eglwys y Bedyddwyr ar 16th Street yn Birmingham, Alabama

Dau ddyn yn edrych ar y camera wrth iddyn nhw ddal dogfen bartneriaeth strategol

Caerdydd ac Illinois yn arwyddo Partneriaeth Strategol

26 Mehefin 2023

Mae’r prifysgolion wedi dod at ei gilydd ehangu effaith

Partneriaeth newydd rhwng prifysgolion i wella gallu academaidd yng Nghymru a Namibia

22 Mehefin 2023

Cytundeb pum mlynedd i feithrin partneriaethau teg a chydweithredol

Wide shot of farmland in New Zealand

Cymru a Seland Newydd yn rhannu gwersi amgylcheddol

22 Mehefin 2023

Mae academyddion yn dod at ei gilydd i gymharu a rhannu arferion gorau

Shot camera canolig o fenyw yn edrych ar y camera.

Cydnabod academydd yn rhyngwladol am ei gwaith yn hyrwyddo amlieithrwydd

26 Mai 2023

Dyfarnwyd y Chevalier dans l'Ordre National du Mérite i’r Athro Claire Gorrara

A singer stands on stage and sings in the foreground with a guitar player in the background

Cerddorion yr iaith Gymraeg a’r iaith Māori dan y llifolau

3 Mai 2023

Mae ymchwilwyr yn astudio beth mae'n ei olygu i fod yn perfformio mewn iaith leiafrifol

Mae dau ddyn sy’n gwisgo siwtiau yn eistedd wrth fwrdd â lliain arno sy’n dwyn logo Prifysgol Caerdydd

Partneriaeth strategol gyntaf gydag un o brifysgolion UDA

25 Ebrill 2023

Mae’r cytundeb gyda Phrifysgol Wyoming yn cynnig cyfleoedd rhyngwladol i staff a myfyrwyr

Image of school children running towards the camera

Sefydliad wedi’i greu gan gynfyfyrwyr Caerdydd, ac un o bartneriaid y brifysgol, i adeiladu meithrinfa 'arloesol' yn Kenya

5 Ebrill 2023

Dau o bartneriaid Dyfodol Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd – yn dod ynghyd i greu amgylchedd dysgu diogel ar gyfer plant yn Kenya.

Cryfhau sail gwyddoniaeth a pheirianneg Wcráin

29 Mawrth 2023

Cyllid gan UUKi/Ymchwil ac Arloesedd y DU yn helpu Prifysgol Caerdydd i ehangu ei chymorth i brifysgol bartner yn Wcráin