Ewch i’r prif gynnwys

2018

Chemistry students in a lab

Gŵyl Arloesedd Myfyrwyr yn dathlu syniadau mawr

14 Chwefror 2018

Arddangosfa creadigrwydd am wythnos ym Mhrifysgol Caerdydd

Seagrass

Carthion a gwastraff anifeiliaid yn cael effaith ddifrifol ar arfordir y DU

13 Chwefror 2018

Yn ôl ymchwil newydd, mae lefelau uchel o lygredd yn cael eu canfod mewn ardaloedd o ddŵr y mae’r Undeb Ewropeaidd i fod i’w hamddiffyn yn benodol

Medaphor

Cardiff spin-out pioneers ‘AI’ ultrasound scanner

13 Chwefror 2018

Treialu ScanNav Medaphor mewn ysbyty yn Llundain

House reconstruction Durrington Walls

Gweithdai i roi blas go iawn i bobl ar sut mae coginio yn y ffordd Neolithig

9 Chwefror 2018

Beth oedd y bobl a adeiladodd Côr y Cewri yn ei fwyta? Os oes gennych diddordeb mewn archaeoleg cewch y cyfle i gael profiadau uniongyrchol mewn cyfres o ddigwyddiadau ar draws y DU

Female chemistry students in a lab

Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr

9 Chwefror 2018

Dyfarnu dros £3 miliwn i Brifysgol Caerdydd i ariannu myfyrwyr ôl-ddoethurol dros y pedair blynedd nesaf

Fibrosis

Atal ffibrosis

9 Chwefror 2018

Gallai darganfyddiad newydd arwain at driniaeth i atal difrod i organau mewn clefyd cronig

Team Cardiff runners

Lleoedd rhad ac am ddim yn yr hanner marathon

5 Chwefror 2018

Cyfle i godi arian ar gyfer ymchwil hanfodol y Brifysgol

Hallam Amos

Ein myfyrwyr a’n cynfyfyrwyr yng ngharfanau’r Chwe Gwlad

1 Chwefror 2018

Timau rygbi dynion a menywod Cymru yn barod i ddechrau pencampwriaeth 2018

Artist's impression of pancreatic cancer

Rhwystro twf canser y pancreas

1 Chwefror 2018

Ymchwilwyr yn defnyddio feirws anadlol i ymosod ar ganser y pancreas

Stonewall

Un o 100 Cyflogwr Gorau Stonewall

31 Ionawr 2018

Y Brifysgol yn codi naw safle i sicrhau lle yn y 15 uchaf