Ewch i’r prif gynnwys

2014

 heart protein

Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus

18 Tachwedd 2014

Pum mlynedd ar hugain o ymchwil yn datgelu nam ar y galon sy’n gyfrifol am glefydau cardiofasgwlaidd

virtual careers fair

Datrysiad recriwtio rhithwir ar gyfer hyfforddeion meddygol a deintyddol ‘Cenhedlaeth Y’

18 Tachwedd 2014

Deoniaeth Cymru’n lansio llwyfan recriwtio newydd i gadw trywydd ar fywydau prysur meddygon a deintyddion

cells

New hope for halting cell death caused by disease

17 Tachwedd 2014

Cell death discovery opens up new drug targets for treating kidney and liver disease

Med Day

Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant

17 Tachwedd 2014

Myfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth yn gobeithio codi £10,000 gyda chefnogaeth y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Dr Jamie Huw Roberts

Shami Chakrabarti CBE

Shami Chakrabarti delivers Hadyn Ellis Distinguished Lecture

14 Tachwedd 2014

UK's leading human rights campaigner explores the threats to our democratic institutions

helmet and laptop

Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr

13 Tachwedd 2014

Prosiect cydweithredol yn defnyddio technoleg argraffu 3D i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o helmedau diogelwch beicio

Garthine Walker

Hanesydd yn ennill gwobr ryngwladol

13 Tachwedd 2014

Dyfarnu Gwobr Sutherland 2014 i academydd o Gaerdydd

Beach

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13 Tachwedd 2014

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

night sky

Cardiff scientists help unlock secrets of the Universe

13 Tachwedd 2014

Researchers help to discover hundreds of black holes

Alison Parken - WAVE.

Rhaid i’r llwybr i arweinyddiaeth fod yn hyblyg er mwyn rhoi mynediad i fenywod

13 Tachwedd 2014

Seminar yn clywed bod angen dulliau newydd er mwyn manteisio ar ddoniau menywod