Ewch i’r prif gynnwys

Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant

17 Tachwedd 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Med Day

Mae myfyrwraig meddygaeth sydd yn ei phedwaredd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd yn arwain ymgyrch codi arian o'r enwMed Day, gyda'r bwriad o godi £10,000 ar ran achosion meddygol lleol.

Cynhelir Med Day ar 21 Tachwedd 2014, lle bydd cannoedd o fyfyrwyr meddygol a deintyddol yn heidio ar strydoedd y ddinas gyda'u blychau casglu. Y gobaith yw darbwyllo cymaint o fyfyrwyr ag sy'n bosibl i godi arian ar ran achosion meddygol. Bydd nifer o gymdeithasau yn cymryd rhan, gyda'r Gymdeithas Bobi yn darparu cacennau ar gyfer stondin yn Ysgol Biowyddorau'r Brifysgol.

Gyda chymorth tîm o fyfyrwyr, mae Helen Iliff, myfyrwraig meddygaeth sydd yn ei phedwaredd flwyddyn, wedi bod yn trefnu'r digwyddiad ers Awst 2013. Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Helen: "Gyda help nifer o noddwyr, rydym yn gobeithio bydd yr ymgyrch yn codi £10,000.

"Yn unol â dymuniadau myfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth y Brifysgol, a oedd eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod yn union ble mae eu harian yn mynd, bydd yr holl arian a godir yn ystod y dydd yn mynd tuag at brynu offer meddygol i Ysbyty Arch Noa a'r Gymdeithas Taflod Hollt (CLAPA).

"Byddwn yn gwisgo crysau gwyrdd llachar, felly cadwch eich llygaid ar agor amdanom!"

Ysbrydolwyd y digwyddiad hwn a arweinir gan fyfyrwyr gan ddigwyddiad tebyg sy'n cael ei drefnu gan fyfyrwyr Coleg y Drindod, Dulyn, sy'n codi £50,000 bob blwyddyn ar ran achosion meddygol lleol.

Mae'r tîm wedi sicrhau cymorth cynfyfyriwr yr Ysgol Feddygaeth, y chwaraewr rygbi rhyngwladol Dr Jamie Roberts. Dyma lun ohono'n gwisgo crys-t Med Day i ddangos ei gefnogaeth.
Bydd amrywiaeth o weithgareddau codi arian yn digwydd yn ystod y cyfnod yn arwain at y diwrnod. Bydd myfyrwyr yn gwerthu tocynnau raffl gyda'r cyfle i ennill crys rygbi Cymru wedi'i lofnodi. Yn ogystal, byddant yn gofyn i bobl Caerdydd gymryd rhan yn 'Get Pie'd', sef ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i ffilmio'u hunain yn cael plât o ewyn eillio neu hufen wedi'i daflu yn eu hwynebau, cyn enwebu rhywun arall i wneud yn debyg a rhoi arian ar-lein.

Gallwch ddilyn Med Day ar Twitter er mwyn cael y newyddion diweddaraf: @meddaycardiff Gallwch roi arian ar-lein trwy Virgin Money.

Rhannu’r stori hon