Ewch i’r prif gynnwys

Hanesydd yn ennill gwobr ryngwladol

13 Tachwedd 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Garthine Walker

Mae hanesydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill gwobr o fri rhyngwladol am ei gwaith arloesol ar drais rhywiol yn y cyfnod modern cynnar.

Mae Dr Garthine Walker, sy'n Ddarlithydd Hanes yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, wedi ennill Gwobr Sutherland am ei herthygl 'Rape, Acquittal and Culpability in Popular Crime Reports in England, c.1670–c.1750', a gafodd ei chyhoeddi yn y cylchgrawn hanes proffesiynol Past & Present yn 2013.

Dyfarnir y wobr yn flynyddol gan Gymdeithas America ar gyfer Hanes Cyfreithiol am yr erthygl orau ar hanes cyfreithiol Lloegr a gyhoeddwyd y flwyddyn flaenorol.

Mae'r erthygl fuddugol yn dangos nad oedd pobl fodern, gynnar yn esbonio'r gyfradd uchel o ryddfarniadau am drais rhywiol yn nhermau naill ai cyhuddiadau ffug gan fenywod neu roi'r bai ar ddioddefwyr. I'r gwrthwyneb, roedd barnwyr, rheithwyr a newyddiadurwyr yn cwyno bod llawer o ddynion euog yn cerdded yn rhydd oherwydd bod y meini prawf cyfreithiol ar gyfer trais rhywiol yn rhy anodd eu bodloni. Mae hyn yn codi cwestiynau pwysig ynghylch beth a newidiodd a phryd, ac mae Dr Walker yn archwilio hyn ymhellach yn ei gwaith ymchwil presennol, yn enwedig y ffyrdd y daeth rhoi'r bai ar ddioddefwyr yn rhan allweddol o achosion trais rhywiol gyda chyflwyniad cynrychiolaeth gyfreithiol ar gyfer yr amddiffyniad ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif.

Ar glywed y newyddion am y wobr, a gyhoeddwyd y penwythnos diwethaf yng nghyfarfod blynyddol Cymdeithas America ar gyfer Hanes Cyfreithiol a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau, dywedodd Dr Walker: "O ystyried ansawdd cyn-dderbynwyr y wobr hon a'r parch tuag atynt, mae'n fraint fawr i mi bod fy ngwaith wedi'i ddewis gan bwyllgor y wobr fel yr erthygl orau ar hanes cyfreithiol Lloegr. Mae'n anrhydedd arbennig i hanesydd cymdeithasol ennill gwobr mor fawreddog ym maes hanes cyfreithiol."

Rhannu’r stori hon