Ewch i’r prif gynnwys

Goblygiadau tynnu'n ôl

Diweddarwyd diwethaf: 19/07/2022 11:08

Mae pob myfyriwr yn cael cyfnod o bythefnos ar ddechrau eu cwrs pa na chaiff ffioedd dysgu eu codi.

Myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr

Ar ôl y cyfnod o bythefnos, dyma faint fydd yn cael ei godi arnoch chi:

  • Tymor 1 (rhwng 19 Hydref 2022 a 20 Ionawr 2023) - 25%
  • Tymor 2 (rhwng 23 Ionawr 2023 a 16 Ebrill 2023) - 50%
  • Tymor 3 (rhwng 17 Ebrill 2023 a 16 Mehefin 2023) - 100%

Myfyrwyr nad ydynt yn cael eu hariannu gan Gyllid Myfyrwyr

Ar ôl y cyfnod o bythefnos, codir tâl arnoch, ar ôl tynnu unrhyw flaendal na ellir ei ad-dalu ar sail pro-rata, yn ôl nifer yr wythnosau o bresenoldeb ers dechrau’r cwrs:

  • 32 wythnos ar gyfer myfyrwyr israddedig, neu
  • 52 wythnos ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig.

Gwneir ad-daliad priodol os bydd angen.

Ceir adegau lle bydd gan gyrsiau penodol reolau gwahanol ar ad-dalu ffioedd. Yn yr eithriadau hyn, a phan mae'r rheoliadau ynghylch ad-dalu ffioedd dysgu yn wahanol i'r rhai a amlinellwyd uchod, cewch eich hysbysu'n glir am y rhain cyn dechrau'r cwrs.

Cysylltu â ni

Fe'ch cynghorwn i siarad ag aelod o staff yn y Swyddfa Gyllid i drafod y goblygiadau o dynnu'n ôl ar eich ffioedd dysgu. Gallwch drafod agweddau eraill sy'n gysylltiedig â thynnu'n ôl, megis y goblygiadau ariannol ar eich cyllid, gydag aelod o'r Tîm Cyngor ac Arian.

Ymholiadau ffioedd dysgu gan fyfyrwyr

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Cymorth i Fyfyrwyr Ysgol Fusnes Caerdydd (Ysgol Busnes Caerdydd)