Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Profile Photo of Helen Waller-Evans

Llwyddiant gwobr am ymchwil clefydau prin

28 Hydref 2020

Mae oddeutu 350 miliwn o bobl ledled y byd yn byw gyda chlefyd prin, ac mae hanner ohonynt yn blant. Mae ymchwil hanfodol i anhwylderau storio lysosomaidd wedi cael ei chydnabod am ei chanfyddiadau newydd, a'i heffaith bosibl i gleifion sy'n byw gyda chlefydau prin.

Researchers working in a busy chemistry lab

Cyfle PhD gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

24 Mehefin 2020

Mae Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle unigryw i ymchwilio i Sglerosis Ochrol Amyotroffig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

20 Mawrth 2020

Flwyddyn ers lansio’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, mae ei dîm o ymchwil wedi sicrhau buddsoddiad gwerth miliynau ar gyfer therapïau newydd ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth.

Profile Photo of Ross Collins

Arian Sbarduno ar gyfer ymchwil i ganser y pancreas

16 Mawrth 2020

Caiff dros 10,000 o achosion newydd o ganser y pancreas eu diagnosio yn y DU bob blwyddyn. Bydd cyllid newydd yn galluogi'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau i ymchwilio i therapïau newydd posibl ar gyfer y clefyd marwol hwn.

Profile Photo of Helen Waller-Evans

Academi'r Gwyddorau Meddygol yn ariannu ymchwil i therapïau newydd

11 Chwefror 2020

Mae Academi'r Gwyddorau Meddygol yn ariannu ymchwil flaengar i ddarganfod meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau cronni lysosomaidd.

Medicinal tablets and capsules

Mewnwelediadau newydd ar gyfer darganfod y genhedlaeth nesaf o wrthfiotigau

5 Medi 2019

Mae cyhoeddiad newydd yn rhoi mewnwelediad i ryngweithio rhwng gwrthfiotigau a gyras DNA Staphylococcus aureus, gan helpu i greu darlun manylach o sut gallwn ni fynd i’r afael ag ymwrthedd microbig yn y dyfodol.

Profile Photo of Olivera Grubisha

Gwobr ISSF yn cyllido gwaith i chwilio am feddyginiaeth sgitsoffrenia newydd

2 Medi 2019

Mae sgitsoffrenia’n effeithio ar dros 23 miliwn o bobl, a phobl sy’n byw gyda’r cyflwr yn deirgwaith mwy tebygol o farw’n gynnar. Mae cyllid newydd gan Ymddiriedolaeth Wellcome yn cefnogi ymchwil flaengar fydd yn gwella therapïau.

Gloves hand adjusting test tubes with yellow chemical

Ymddiriedolaeth Wellcome yn dyfarnu cyllid i ymchwil clefydau sy’n gysylltiedig â NEAT1

15 Awst 2019

Mae Cronfa Cefnogaeth Strategol i Sefydliadau gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome wedi dyfarnu dros £48,000 i Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd i ymchwilio i darged newydd ar gyfer ystod o glefydau.

Researchers working in a busy chemistry lab

Therapïau newydd ar gyfer anhwylderau gorbryder

5 Awst 2019

Mae yn agos i 75% o gleifion ag Anhwylder Gorbryder Cyffredinol yn nodi anfodlonrwydd gyda'u triniaethau oherwydd sgil effeithiau sylweddol, ond nod prosiect newydd a gaiff ei lansio yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw ymdrin â'r broblem iechyd fyd-eang hon.

Researcher works under fume hood with chemicals

Sefydliad Wolfson yn ariannu cyfres o ystafelloedd Dilysu Targedau newydd

9 Gorffennaf 2019

Bydd chwarter y boblogaeth yn profi problemau iechyd meddwl yn ystod eu hoes, a bydd labordy arloesol yn dod â meddyginiaethau iechyd meddwl newydd a gwell gam yn nes at realiti.