Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Medicinal tablets and capsules

Mewnwelediadau newydd ar gyfer darganfod y genhedlaeth nesaf o wrthfiotigau

5 Medi 2019

Mae cyhoeddiad newydd yn rhoi mewnwelediad i ryngweithio rhwng gwrthfiotigau a gyras DNA Staphylococcus aureus, gan helpu i greu darlun manylach o sut gallwn ni fynd i’r afael ag ymwrthedd microbig yn y dyfodol.

Profile Photo of Olivera Grubisha

Gwobr ISSF yn cyllido gwaith i chwilio am feddyginiaeth sgitsoffrenia newydd

2 Medi 2019

Mae sgitsoffrenia’n effeithio ar dros 23 miliwn o bobl, a phobl sy’n byw gyda’r cyflwr yn deirgwaith mwy tebygol o farw’n gynnar. Mae cyllid newydd gan Ymddiriedolaeth Wellcome yn cefnogi ymchwil flaengar fydd yn gwella therapïau.

Gloves hand adjusting test tubes with yellow chemical

Ymddiriedolaeth Wellcome yn dyfarnu cyllid i ymchwil clefydau sy’n gysylltiedig â NEAT1

15 Awst 2019

Mae Cronfa Cefnogaeth Strategol i Sefydliadau gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome wedi dyfarnu dros £48,000 i Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd i ymchwilio i darged newydd ar gyfer ystod o glefydau.

Researchers working in a busy chemistry lab

Therapïau newydd ar gyfer anhwylderau gorbryder

5 Awst 2019

Mae yn agos i 75% o gleifion ag Anhwylder Gorbryder Cyffredinol yn nodi anfodlonrwydd gyda'u triniaethau oherwydd sgil effeithiau sylweddol, ond nod prosiect newydd a gaiff ei lansio yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw ymdrin â'r broblem iechyd fyd-eang hon.

Researcher works under fume hood with chemicals

Sefydliad Wolfson yn ariannu cyfres o ystafelloedd Dilysu Targedau newydd

9 Gorffennaf 2019

Bydd chwarter y boblogaeth yn profi problemau iechyd meddwl yn ystod eu hoes, a bydd labordy arloesol yn dod â meddyginiaethau iechyd meddwl newydd a gwell gam yn nes at realiti.

Professor John Atack writing chemical formula on glass of fume hood

Cyffuriau’r genhedlaeth nesaf ar gyfer anhwylderau gorbryder

20 Mai 2019

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd gam yn nes at wella meddyginiaethau gorbryder, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Clay models of sea animals

Eisteddfod yr Urdd

9 Mai 2019

The Medicines Discovery Institute will be inspiring the next generation of medicines discovery scientists through the welsh language at the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay.

Shelkovnikova_Tatyana_staff_profile 2

Gwobr Springboard ar gyfer offer at ddibenion ymchwil a darganfod cyffuriau

30 Ebrill 2019

Mae Academi’r Gwyddorau Meddygol wedi dyfarnu bron £100,000 i ymchwilwyr yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau er mwyn helpu i ddatblygu triniaethau mwy effeithiol ar gyfer y dyfodol.

John Atack, Peter Halligan and Simon Ward in the lab

Cyflwyno cenhedlaeth newydd o gyffuriau i gleifion

22 Mawrth 2019

Prifysgol Caerdydd yn lansio’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Buckingham Palace

50 Mlynedd ers Arwisgiad Tywysog Cymru

11 Mawrth 2019

Ymunodd y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau â'r Teulu Brenhinol ym Mhalas Buckingham i nodi hanner can mlynedd ers i'r Tywysog Siarl gael ei enwi’n Dywysog Cymru.