Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Researchers working in a busy chemistry lab

Cyfle PhD gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

24 Mehefin 2020

Mae Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle unigryw i ymchwilio i Sglerosis Ochrol Amyotroffig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

20 Mawrth 2020

Flwyddyn ers lansio’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, mae ei dîm o ymchwil wedi sicrhau buddsoddiad gwerth miliynau ar gyfer therapïau newydd ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth.

Profile Photo of Ross Collins

Arian Sbarduno ar gyfer ymchwil i ganser y pancreas

16 Mawrth 2020

Caiff dros 10,000 o achosion newydd o ganser y pancreas eu diagnosio yn y DU bob blwyddyn. Bydd cyllid newydd yn galluogi'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau i ymchwilio i therapïau newydd posibl ar gyfer y clefyd marwol hwn.

Profile Photo of Helen Waller-Evans

Academi'r Gwyddorau Meddygol yn ariannu ymchwil i therapïau newydd

11 Chwefror 2020

Mae Academi'r Gwyddorau Meddygol yn ariannu ymchwil flaengar i ddarganfod meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau cronni lysosomaidd.

Medicinal tablets and capsules

Mewnwelediadau newydd ar gyfer darganfod y genhedlaeth nesaf o wrthfiotigau

5 Medi 2019

Mae cyhoeddiad newydd yn rhoi mewnwelediad i ryngweithio rhwng gwrthfiotigau a gyras DNA Staphylococcus aureus, gan helpu i greu darlun manylach o sut gallwn ni fynd i’r afael ag ymwrthedd microbig yn y dyfodol.

Profile Photo of Olivera Grubisha

Gwobr ISSF yn cyllido gwaith i chwilio am feddyginiaeth sgitsoffrenia newydd

2 Medi 2019

Mae sgitsoffrenia’n effeithio ar dros 23 miliwn o bobl, a phobl sy’n byw gyda’r cyflwr yn deirgwaith mwy tebygol o farw’n gynnar. Mae cyllid newydd gan Ymddiriedolaeth Wellcome yn cefnogi ymchwil flaengar fydd yn gwella therapïau.

Gloves hand adjusting test tubes with yellow chemical

Ymddiriedolaeth Wellcome yn dyfarnu cyllid i ymchwil clefydau sy’n gysylltiedig â NEAT1

15 Awst 2019

Mae Cronfa Cefnogaeth Strategol i Sefydliadau gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome wedi dyfarnu dros £48,000 i Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd i ymchwilio i darged newydd ar gyfer ystod o glefydau.

Researchers working in a busy chemistry lab

Therapïau newydd ar gyfer anhwylderau gorbryder

5 Awst 2019

Mae yn agos i 75% o gleifion ag Anhwylder Gorbryder Cyffredinol yn nodi anfodlonrwydd gyda'u triniaethau oherwydd sgil effeithiau sylweddol, ond nod prosiect newydd a gaiff ei lansio yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw ymdrin â'r broblem iechyd fyd-eang hon.

Researcher works under fume hood with chemicals

Sefydliad Wolfson yn ariannu cyfres o ystafelloedd Dilysu Targedau newydd

9 Gorffennaf 2019

Bydd chwarter y boblogaeth yn profi problemau iechyd meddwl yn ystod eu hoes, a bydd labordy arloesol yn dod â meddyginiaethau iechyd meddwl newydd a gwell gam yn nes at realiti.

Professor John Atack writing chemical formula on glass of fume hood

Cyffuriau’r genhedlaeth nesaf ar gyfer anhwylderau gorbryder

20 Mai 2019

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd gam yn nes at wella meddyginiaethau gorbryder, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.