Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Red blood cells

£2.3 miliwn ar gyfer triniaeth arloesol ar gyfer lewcemia myeloid acíwt

27 Mawrth 2024

Bydd grant gwerth £2.3 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Feddygol yn hyrwyddo dull newydd arloesol o drin lewcemia myeloid acíwt

Professor Simon Ward

Cyffur newydd ar gyfer sgitsoffrenia’n destun treial clinigol

27 Chwefror 2023

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau wedi datblygu therapi newydd

A female scientist in a lab undertaking an experiment

Astex a Phrifysgol Caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth ym maes darganfod cyffuriau

13 Chwefror 2023

Bydd y bartneriaeth yn mynd i'r afael â chlefydau niwroddirywiol

Llun o Bedwyr Ab Ion Thomas (chwith), myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda Ben Lake AS yn yr Eisteddfod.

Buddugoliaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2022

21 Tachwedd 2022

Dyfarnwyd y brif wobr cyfansoddi Gwyddoniaeth a Thechnoleg – y gystadleuaeth Dyfeisio ac Arloesi – yn llawn i Bedwyr ab Ion Thomas.

Neuron

Darganfod meddyginiaethau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg

4 Ionawr 2022

Mae'r Gymraeg yn chwarae rhan ganolog yn yr ymchwil i feddyginiaethau newydd yng Nghaerdydd.

Researchers working in a busy chemistry lab

Dyma aelodau newydd y tîm

23 Tachwedd 2021

Mae'r tîm darganfod meddyginiaethau arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ehangu, wrth i aelodau newydd ymuno â'r ganolfan arbenigedd sy’n canolbwyntio ar ddod o hyd i therapïau newydd.

Bedwyr stands in front of a research poster presentation at the ELRIG conference

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi Llysgenhadon Ôl-raddedig newydd

25 Hydref 2021

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd.Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd.

A closeup of some molecular structures.

Cyllid Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer cyffuriau posibl sy’n targedu canser y fron

4 Hydref 2021

Mae Partneriaeth Drosiadol Sefydliadol Wellcome wedi dyfarnu cyllid i Brifysgol Caerdydd i ymchwilio i darged therapiwtig posibl ar gyfer canser y fron negyddol-driphlyg.

Professor John Atack writing chemical formula on glass of fume hood

Therapïau newydd ar gyfer seicosis ôl-enedigol

28 Medi 2021

Mae un o bob pum cant o famau yn dioddef o seicosis ôl-enedigol ar ôl rhoi genedigaeth. Cyflwr iechyd meddwl difrifol yw hwn sy'n gysylltiedig â rhithwelediadau, hwyliau isel, hwyliau manig neu weld lledrithiau. Nod prosiect newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yw dod o hyd i therapïau newydd.

Dr David Foley writes on the glass of a fume hood in the Institute's chemistry lab

Lansio prosiect ar gyfer triniaethau newydd ar gyfer sgitsoffrenia

28 Medi 2021

Bydd tua 1% o'r boblogaeth yn datblygu sgitsoffrenia ar ryw adeg yn eu bywydau, ac yn cael symptomau rhithwelediadau, camdybiaethau ac ymddygiad anrhefnus. Mae prosiect ymchwil newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn dwyn ynghyd arbenigwyr ym maes darganfod meddyginiaethau i ddod o hyd i therapïau newydd ar gyfer y cyflwr iechyd meddwl hwn.