Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Clay models of sea animals

Eisteddfod yr Urdd

9 Mai 2019

The Medicines Discovery Institute will be inspiring the next generation of medicines discovery scientists through the welsh language at the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay.

Shelkovnikova_Tatyana_staff_profile 2

Gwobr Springboard ar gyfer offer at ddibenion ymchwil a darganfod cyffuriau

30 Ebrill 2019

Mae Academi’r Gwyddorau Meddygol wedi dyfarnu bron £100,000 i ymchwilwyr yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau er mwyn helpu i ddatblygu triniaethau mwy effeithiol ar gyfer y dyfodol.

John Atack, Peter Halligan and Simon Ward in the lab

Cyflwyno cenhedlaeth newydd o gyffuriau i gleifion

22 Mawrth 2019

Prifysgol Caerdydd yn lansio’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Buckingham Palace

50 Mlynedd ers Arwisgiad Tywysog Cymru

11 Mawrth 2019

Ymunodd y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau â'r Teulu Brenhinol ym Mhalas Buckingham i nodi hanner can mlynedd ers i'r Tywysog Siarl gael ei enwi’n Dywysog Cymru.

Medicines Discovery Institute team demonstrating interactive activity to children in white coats

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

4 Mawrth 2019

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr sy'n darganfod meddyginiaethau.

Professor Simon Ward

Buddsoddiad mawr i ariannu Ymchwil Fragile X

9 Tachwedd 2018

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cael buddsoddiad ymchwil mawr, er mwyn gwella’r dewis o feddyginiaethau sydd ar gael i bobl â syndrom Fragile X

Cardiff Half Marathon 2017 start line

Dros £400 wedi’i godi ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth

10 Hydref 2018

Mae staff o'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau wedi codi dros £400 ar gyfer ymchwil i ganser, niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl trwy gymryd rhan yn un o rasys ffordd fwyaf y DU.

Professor Simon Ward at the Eisteddfod

Eisteddfod 2018

18 Medi 2018

Daeth yr Eisteddfod i Fae Caerdydd yn 2018, a chymerodd staff o’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ran yn y dathliad i rannu ymchwil y Sefydliad.

Tafwyl Festival Exhibition

Codi ymwybyddiaeth o waith darganfod cyffuriau yn Gymraeg

2 Awst 2018

Aeth gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd ati i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o waith darganfod meddyginiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy fynd i ŵyl Gymraeg flynyddol i rannu eu hymchwil.

Picture of Professor Simon Ward and Professor John Atack

Troi ymchwil flaengar yn feddyginiaethau newydd

2 Tachwedd 2017

Prifysgol Caerdydd i groesawu’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau