Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Develop your professional skills, deepen your understanding and enhance your career prospects with our selection of postgraduate degrees.

MATHS Abacws PGT courses

Datblygu eich sgiliau proffesiynol, dyfnhau eich dealltwriaeth a gwella'ch rhagolygon gyrfa gyda'n dewis o raddau ôl-raddedig.

P'un a ydych chi'n parhau o astudio israddedig, yn dychwelyd i addysg neu'n newid cyfeiriad yn llwyr, gall gradd meistr mewn mathemateg o Brifysgol Caerdydd eich helpu chi i sefyll allan.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fathemategol arbenigol a fydd yn eich gosod ar wahân i weddill eich cyfoedion ac yn eich paratoi ar gyfer mynediad i'r gweithlu neu yrfa ymchwil gysylltiedig.

Mae yna ddetholiad eang o fodiwlau dewisol i ddewis ohonynt, a digon o gyfleoedd i chi ddatblygu'r sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael eich hun yn gweithio gyda chwmnïau adnabyddus yn y DU ac ymhellach i ffwrdd i ddatrys problemau cyfredol yn y byd go iawn diolch i'n cysylltiadau cryf â diwydiant. Mae gennym berthnasoedd sefydledig gyda llawer o gyflogwyr mewn meysydd cysylltiedig, sy'n cynnig prosiectau yn rheolaidd ac yn recriwtio ein myfyrwyr.

Rhaglenni gradd meistr

Rydym yn cynnig pum gradd MSc a addysgir gyda'r rhan fwyaf ar gael ar sail amser llawn neu ran-amser.

Traethawd hir

Mae traethawd hir y prosiect yn rhoi cyfle i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill yn y rhan a addysgir o'r rhaglen.

Gallai gynnwys gweithio gyda chwmni ar brosiect pwysig, datblygu maes presennol o theori fathemategol nad yw'n cael ei gwmpasu mewn modiwlau a addysgir neu ddatblygu darn o feddalwedd fathemategol.

Fel cyflogwr mawr yn y maes hwn sydd ar flaen y gad yn y chwyldro data, rydym yn croesawu’n fawr gyrsiau MSc Prifysgol Caerdydd, a all ddarparu’r sgiliau dadansoddi, ystadegol a chyfrifiadura hanfodol yr ydym yn edrych amdanynt wrth recriwtio ôl-raddedigion.

Bill Oates, Prif Wyddonydd Data, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ysgoloriaethau

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth graddau ôl-raddedig a addysgir i gefnogi myfyrwyr y DU a'r UE y mae arnynt eisiau astudio rhaglen Meistr.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau ôl-raddedig