Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Datblygu eich sgiliau proffesiynol, dyfnhau eich dealltwriaeth a gwella'ch rhagolygon gyrfa gyda'n dewis o raddau ôl-raddedig.

P'un a ydych chi'n parhau o astudio israddedig, yn dychwelyd i addysg neu'n newid cyfeiriad yn llwyr, gall gradd meistr mewn mathemateg o Brifysgol Caerdydd eich helpu chi i sefyll allan.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fathemategol arbenigol a fydd yn eich gosod ar wahân i weddill eich cyfoedion ac yn eich paratoi ar gyfer mynediad i'r gweithlu neu yrfa ymchwil gysylltiedig.

Mae yna ddetholiad eang o fodiwlau dewisol i ddewis ohonynt, a digon o gyfleoedd i chi ddatblygu'r sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael eich hun yn gweithio gyda chwmnïau adnabyddus yn y DU ac ymhellach i ffwrdd i ddatrys problemau cyfredol yn y byd go iawn diolch i'n cysylltiadau cryf â diwydiant. Mae gennym berthnasoedd sefydledig gyda llawer o gyflogwyr mewn meysydd cysylltiedig, sy'n cynnig prosiectau yn rheolaidd ac yn recriwtio ein myfyrwyr.

Postgraduate Brochure

7 December 2015

Full details of our master's degrees can be found in our subject specific brochure.

DownloadPDF

Rhaglenni gradd meistr

Rydym yn cynnig pedair gradd MSc a addysgir gyda'r mwyafrif ar gael yn llawn amser ac yn rhan-amser:

Traethawd hir

Mae traethawd hir y prosiect yn rhoi cyfle i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill yn y rhan a addysgir o'r rhaglen.

Gallai gynnwys gweithio gyda chwmni ar brosiect pwysig, datblygu maes presennol o theori fathemategol nad yw'n cael ei gwmpasu mewn modiwlau a addysgir neu ddatblygu darn o feddalwedd fathemategol.

Mae ein partneriaid diwydiannol yn cael dweud eu dweud

“Fel cyflogwr mawr yn y maes hwn sydd ar flaen y gad yn y chwyldro data, rydym yn croesawu’n fawr gyrsiau MSc Prifysgol Caerdydd, a all ddarparu’r sgiliau dadansoddi, ystadegol a chyfrifiadura hanfodol yr ydym yn edrych amdanynt wrth recriwtio ôl-raddedigion.”

Bill Oates, Prif Wyddonydd Data, Swyddfa Ystadegau Gwladol

“Mae'r diwydiant ariannol bob amser yn chwilio am raddedigion talentog i ddarparu'r genhedlaeth nesaf o ddadansoddwyr technegol. Mae'r cyrsiau MSc a ddarperir gan Brifysgol Caerdydd yn cefnogi datblygu sgiliau dadansoddi problemau ac ystadegol y mae galw mawr amdanynt. Mae'r rhain yn ychwanegiad gwych at apêl CV graddedigion i ddarpar gyflogwyr yn y diwydiant.”

Matthew Jones, Pennaeth Modelu Penderfyniadau Manwerthu, Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Cysylltwch â ni

Ymholiadau ôl-raddedig