Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethu

Mae ein gwaith sy'n ymwneud â Llywodraethu yn cael ei wneud gan academyddion blaenllaw sydd wedi gwneud ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn ystod eang o feysydd, gyda chyfoeth o brofiad o addysgu ansawdd uchel, ac wedi ymgysylltu â sefydliadau sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth a pholisïau cyhoeddus.

O leoliadau lleol i leoliadau rhyngwladol, rydym wedi ymroi i archwilio parhad a newid mewn sefydliadau, gwleidyddiaeth, polisïau a chymdeithasau mewn cyd-destun aml-lefel.

Rydym yn cynnig amgylchedd deallusol cynhwysol a chefnogol ar gyfer ystod eang o ddulliau methodolegol ar gyfer astudiaeth o themâu cyfoes amrywiol, gan gynnwys newid siâp gwleidyddiaeth, agweddau'r cyhoedd a pholisi sy'n cael ei sbarduno gan ddatganoli, Brexit a chynnydd poblyddiaeth.

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rydym yn gartref i Ganolfan Llywodraethiant Cymru, sy’n ganolfan flaenllaw ar gyfer astudio gwleidyddiaeth, y gyfraith ac economi wleidyddol Cymru.

Mae gan y Ganolfan gysylltiadau cryf â chanolfannau ymchwil eraill yn y Brifysgol, megis Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP).

Yn ogystal, mae ganddo gysylltiadau agos â sefydliadau datganoledig Cymru yn ogystal â llywodraeth y DU a'r Alban.

Rydym yn meithrin amgylchedd cefnogol ar gyfer ymchwil a gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag ymchwil, a'n nod yw ymgysylltu ag ystod amrywiol o leisiau a safbwyntiau gan ysgolheigion, ymarferwyr, llunwyr polisïau a grwpiau cymdeithas sifil.